Re: sharutils-4.2.1 (90%, 7 untranslated)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-14 23:22:49

mån 2002-01-14 klockan 21.42 skrev Jan D.:
> > Ett gammalt paket uppdaterat. Kom gärna med kommentarer (återkommer med ev.
> > svar på fredag). Det är inte jag som satt POT-Creation-Date: till YEAR-MO-DA
> > HO:MI +ZONE, ska man ändra sådant, och till vad isåfall?

Det är inte du som översättare som ska ange POT-Creation-Date. Den
uppgiften hör till den person eller det verktyg som skapade filen.
Troligtvis får du dock troligtvis sätta den till något värde för att
inte TP-roboten ska klaga när du skickar in filen.

Att inte pot-filen som har skickats till TP har ett korrekt
POT-Creation-Date skulle jag rapportera som ett fel till
programutvecklarna.


>  #: src/shar.c:569
>  msgid "WARNING: not restoring timestamps. Consider getting and"
> G msgstr ""
> G "VARNING: Tidsinformation för filer återskapas inte. Du borde skaffa och "
> N msgstr "VARNING: Tidsinformation för filer återskapas inte. Du borde skaffa och "

Ick. Har du rapporterat denna delning av en mening i flera meddelanden?


>  #: src/shar.c:1694
>  msgid ""
>  "\n"
>  "Protecting against transmission:\n"
>  " -w, --no-character-count   do not use `wc -c' to check size\n"
>  " -D, --no-md5-digest      do not use `md5sum' digest to verify\n"
>  " -F, --force-prefix      force the prefix character on every line\n"
>  " -d, --here-delimiter=STRING  use STRING to delimit the files in the shar\n"
>  "\n"
>  "Producing different kinds of shars:\n"
>  " -V, --vanilla-operation  produce very simple and undemanding shars\n"
>  " -P, --no-piping      exclusively use temporary files at unshar time\n"
>  " -x, --no-check-existing  blindly overwrite existing files\n"
>  " -X, --query-user     ask user before overwriting files (not for Net)\n"
>  " -m, --no-timestamp    do not restore file modification dates & times\n"
>  " -Q, --quiet-unshar    avoid verbose messages at unshar time\n"
>  " -f, --basename      restore in one directory, despite hierarchy\n"
>  "   --no-i18n       do not produce internationalized shell script\n"
>  msgstr ""
>  "\n"
>  "Skydd mot överföringsfel:\n"
> G " -w, --no-character-count   använd inte \"wc -c\" för att kolla "
> G "storleken\n"
> N " -w, --no-character-count   använd inte \"wc -c\" för att kolla storleken\n"

Jag tycker inte om "kolla"; jag föredrar "kontrollera". Jag hade valt
att använda "kontrollera" även om det inte får plats (vilket det nog
inte gör här), och då istället radbryta meningen och fortsätta på en ny
rad.

Bra jobbat!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.