Re: Översättningen av enscript

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-18 20:53:14

tor 2002-01-17 klockan 11.21 skrev Martin Sjögren:
> > #: compat/xalloc.c:63
> > #, c-format
> > msgid "xmalloc(): couldn't allocate %d bytes\n"
> > msgstr "xmalloc(): kunde inte allokera %d bytes\n"

"byte" i plural på svenska. En byte, flera byte.


> > #: compat/xalloc.c:81
> > #, c-format
> > msgid "xcalloc(): couldn't allocate %d bytes\n"
> > msgstr "xcalloc(): kunde inte allokera %d bytes\n"

Här också.


> > #: compat/xalloc.c:102
> > #, c-format
> > msgid "xrealloc(): couldn't reallocate %d bytes\n"
> > msgstr "xrealloc(): kunde inte omallokera %d bytes\n"

Dito.


> > #: src/main.c:945
> > #, c-format
> > msgid "couldn't get passwd entry for uid=%d: %s"
> > msgstr "kunde inte hämta passwd-post för uid=%d: %s"

Inte lösenordspost? Eller är det viktigt att det är filen passwd?


> > #: src/main.c:1130
> > #, c-format
> > msgid "do not know anything about media \"%s\""
> > msgstr "känner inte till något om mediat \"%s\""

Säger man inte "mediet"?


> > #: src/main.c:1174
> > #, c-format
> > msgid "set new marginals for media `%s' (%dx%d): llx=%d, lly=%d, urx=%d, ury=%d\n"
> > msgstr "sätt nya marginaler för mediat \"%s\" (%d×%d): nvx=%d, nvy=%d, öhx=%d, öhy%d\n"

Här också.


> > #: src/main.c:1197
> > #, c-format
> > msgid "illegal non-printable format \"%s\""
> > msgstr "otillåtet ej utskrivbart-format \"%s\""

Här behöver man nog inte skriva samman.


> > #. We did something, tell what.
> > #: src/main.c:1595
> > #, c-format
> > msgid "[ %d pages * %d copy ]"
> > msgstr "[ %d sidor * %d kopia ]"
> > 
> > #: src/main.c:1598
> > #, c-format
> > msgid " sent to %s\n"
> > msgstr " skickad till %s\n"
> > 
> > #: src/main.c:1601
> > #, c-format
> > msgid " left in %s\n"
> > msgstr " lämnad i %s\n"
> > 
> > #: src/main.c:1606
> > #, c-format
> > msgid "%d lines were %s\n"
> > msgstr "%d rader blev %s\n"
> > 
> > #: src/main.c:1608
> > msgid "truncated"
> > msgstr "avbrutna"
> > 
> > #: src/main.c:1608
> > msgid "wrapped"
> > msgstr "radbrutna"

Ick, sådant här hade jag rapporterat.


> > #: src/main.c:2176
> > #, fuzzy
> > msgid "slice must be greater than zero"
> > msgstr "skivnumret måste vara större än noll"

Hmm, vet inte riktigt. Vilket är sammanhanget?


> > #: src/main.c:2435
> > msgid ""
> > " --nup-xpad=NUM       set the page x-padding of N-up printing to NUM\n"
> > " --nup-ypad=NUM       set the page y-padding of N-up printing to NUM\n"
> > " --page-label-format=FMT  set page label format to FMT\n"
> > " --ps-level=LEVEL      set the PostScript language level that enscript\n"
> > "               should use\n"
> > " --printer-options=OPTIONS pass extra options to the printer command\n"
> > " --rotate-even-pages    rotate even-numbered pages 180 degrees\n"
> > msgstr ""
> > " --nup-xpad=NUM       sätt sidans x-utfyllning för N-upp-utskrift till\n"
> > "               NUM\n"
> > " --nup-ypad=NUM       sätt sidans y-utfyllning för N-upp-utskrift till\n"
> > "               NUM\n"
> > " --page-label-format=FMT  sätt sidetikettsformatet till FMT\n"
> > " --ps-level=NIVÅ      sätt PostScript-språknivån som enscript ska\n"
> > "               använda\n"
> > " --printer-options=FLAGGOR skicka med extra flaggor till utskriftskommandot\n"
> > " --rotate-even-pages    rotera sidor med jämnt nummer 180 grader\n"

Kanske 180° med gradertecken? Jag vet inte riktigt. Gäller kanske på
fler ställen.> > #: src/main.c:2456
> > msgid "\nReport bugs to mtr@iki.fi.\n"
> > msgstr "\nRapportera fel till mtr@iki.fi.\n"
> > "Skicka anmärkningar på översättningen till sv@li.org\n"

Originalet har en punkt på slutet. Dessutom tycker jag i allmänhet att
"synpunkter" låter bättre. :-)


> > #: src/mkafmmap.c:244
> > #, c-format
> > msgid ""
> > "Usage: %s [OPTION]... FILE...\n"
> > "Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
> > " -h, --help       print this help and exit\n"
> > " -p, --output-file=NAME print output to file NAME (default file is\n"
> > "             font.map). If FILE is `-', leavy output to\n"
> > "             stdout.\n"
> > " -V, --version      print version number\n"
> > msgstr ""
> > "Användning: %s [FLAGGA]... FIL...\n"
> > "Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.\n"
> > " -h, --help       skriv ut den här hjälptexten och avsluta\n"
> > " -p, --output-file=NAMN skriv utdatan till filen NAMN (standardvalet är\n"
> > "             font.map). Om FIL är \"-\" skicka utdatan till\n"
> > "             stdandard ut.\n"
> > " -V, --version      skriv ut versionsnummer\n"

Kanske "skriv ut"->"visa". Gäller isf nog på fler ställen.


> > #: states/prims.c:610 states/prims.c:1266
> > #, c-format
> > #, fuzzy
> > msgid "%s:%d: %s: start offset is bigger than end offset\n"
> > msgstr "%s:%d: %s: startoffset är större än slutoffset\n"

Avstånd kanske?


> > #: states/prims.c:619 states/prims.c:635 states/prims.c:1272
> > #, c-format
> > #, fuzzy
> > msgid "%s:%d: %s: offset out of range\n"
> > msgstr "%s:%d: %s: offset utanför vidden\n"

Dito. "Utanför intervallet"?


> > #: states/utils.c:856
> > #, c-format
> > msgid "%s: too few arguments for subroutine\n"
> > msgstr "%s: för få argument för underrutinen\n"

Normalt brukar jag förespråka förledet "under-", men "subrutin" är nog
ganska inarbetad programmerarsvenska. Gäller på fler ställen.


> > #: states/utils.c:1108
> > #, c-format
> > msgid "%s:%d: error: array reference index out of rance\n"
> > msgstr "%s:%d: fel: vektorreferensindex utanför vidden\n"

intervallet? Kanske ska påpeka stavfelet i originalet.


> > #: states/utils.c:1390
> > #, c-format
> > msgid "%s: autoloading `%s' from `%s'\n"
> > msgstr "%s: autoladdar \"%s\" från \"%s\"\n"

"läser in \"%s\" automatiskt ..." skulle jag nog ha använt.

Mycket bra jobbat!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.