Re: forwarded message from François Pinard

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-01-15 22:56:26

Christian Rose writes:
> tis 2002-01-15 klockan 22.39 skrev Göran Uddeborg:
> > > Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-13
> > 
> > 13?  Baltic Rim?  Har du stavat fel till 15?
> 
> Öh, nä. Hur fick du det till 13?

Content-Type-raden ovan var kopierad från brevet jag fick.  Och mitt
postprogram ville därför inte visa upp texten, den gav sig inte på den
teckenuppsättningen.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.