Re: forwarded message from François Pinard

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-15 23:00:53

tis 2002-01-15 klockan 22.56 skrev Göran Uddeborg:
> > > > Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-13
> > > 
> > > 13?  Baltic Rim?  Har du stavat fel till 15?
> > 
> > Öh, nä. Hur fick du det till 13?
> 
> Content-Type-raden ovan var kopierad från brevet jag fick.  Och mitt
> postprogram ville därför inte visa upp texten, den gav sig inte på den
> teckenuppsättningen.

Märkligt. Kanske en bugg i Evolution då orsakat av breven jag bifogade.
Men det är såklart svårt att säga.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.