Re: forwarded message from François Pinard

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-15 22:48:31

tis 2002-01-15 klockan 22.39 skrev Göran Uddeborg:
> > Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-13
> 
> 13?  Baltic Rim?  Har du stavat fel till 15?

Öh, nä. Hur fick du det till 13?


> > Du kan ju tipsa om att copyright-raden visst kan behöva översättas för
> > att t.ex. ersätta (C) med ett riktigt ©.
> 
> François hade redan hunnit nämna detta:

Ok.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.