forwarded message from François Pinard

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-01-15 22:39:01

Christian Rose skrev:
> Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-13

13?  Baltic Rim?  Har du stavat fel till 15?

> Du kan ju tipsa om att copyright-raden visst kan behöva översättas för
> att t.ex. ersätta (C) med ett riktigt ©.

François hade redan hunnit nämna detta:


attached mail follows:


[Primoz Peterlin]

> > "Copyright (C) 1989, 1991-%d Free Software Foundation.\n"

> Here is nothing to translate. :)

The "(C)" string may be translated to the single copyright symbol, for
charsets having it :-).

-- 
François Pinard   http://www.iro.umontreal.ca/~pinard

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.