Re: överspill och underspill

From: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Date: 2002-01-15 22:32:09

On Tue, Jan 15, 2002 at 05:21:10PM +0100, Fredrik Wendt wrote:
> Jag tycker rent spontant inte att buffertspill känns som lika bra 
> översättning till "buffer overflow" som "överfylld buffert" (eller 
> buffert överfylld). Om man på engelska avser overflow som substantiv sår 
> är har jag helt fel och skall omedelbart ändra uppfattning. Jag har dock 
> alltid uppfattat det som verbet/fenomenet att något fyllts på för 
> mycket/litet. Därför känns det mer naturligt med termerna över- och 
> underfylld, eftersom de imho mer visuellt påminner om vad som händer än 
> överspill och underspill.

Det är väl inte helt galet att se 'buffer overflow' som ett substantiv,
eftersom det lätt används precis som ett substantiv.  (Rätta mig gärna
om jag har fel; ordklasser och meningsbyggnader kan vara trixigt.)

Ang. 'överfylld' så kan man få överspill utan att bufferten är fylld.
Det räcker med att man skriver utanför (den övre) kanten.


> Jag tycker att spill låter som den biten som blir över när man t ex 
> klipper ut en cirkel från ett fyrkantigt papper.

'Spilla' betyder även detta, men det betyder inte enbart detta.  Det kan
även betyda utspilld vätska o.d.

I SAOB hittar jag följande betydelse:

  2 b)
  BRUK: (i fackspr.)

  BETYDELSE: bildl., om förhållandet att resultatet av en beräkning överskrider
  l. underskrider det tillåtna talomrädet i en dator l. dyl.

    * KARLQVIST ADBOrdb. 22 (1973).

    * BraBöckLex (1979).

Detta borde lätt kunna utökas till att en modifierad pekare överskrider
eller underskrider det tillåtna buffertområdet.


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.