Re: stub stubb stump

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-01-15 10:14:28

Tar ni "stubb" eller "stubbe"?

Jag skulle argumentera för "stubbe".  Det handlar om EN stubbe
(stump), det finns EN stubbe istället för den riktiga funktionen.
"Stubb" är mera ett mängdord.  Det blir ordagrannare också, engelska
"stub" kan betyda det svenska "stubbe", medan väl det svenska "stubb"
skall översättas med "stubble".  Men det första argumentet är
viktigare.

(I sammansättningar blir det samma sak: stubbfunktion.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.