Re: bfd-2.11

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-01-14 21:30:34

Tommy Pettersson writes:
> > #: elf32-arm.h:2216
> > msgid " [new ABI]"
> > msgstr " [nytt ABI]"
> 
> Ska man översätta 'ABI' (Aplication Binary Interface)?  Jag har några
> sådana i binutils.po också.

I varje fall inte så länge det är en förkortning.  Är det utskrivet så
kan man kanske göra det, men ingen skulle ha en aning om vad "nytt
BAG" skulle betytt.

> > #: elf32-hppa.c:606
> > #, c-format
> > msgid "%s(%s+0x%lx): cannot find stub entry %s"
> > msgstr "%s(%s+0x%lx): kan inte hitta stubbposten %s"
> 
> Är 'stubb(e/ar)' den vedertagna översättningen av 'stub'?  Jag har använt
> 'stump' i binutils.po.

Båda är språkligt rätt i meningen att det är översättningar av "stub",
och båda är väl tänkbara bilder för vad det handlar om.  Jag ser inget
fel i att stanna så nära som möjligt ljudmässigt också i det läget.

Men jag vet inte om jag skulle kalla det för "vedertagen
översättning".  Så det viktigaste är att du och Christian kommer
överens om hur ni hanterar det.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.