Re: stub stubb stump

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-14 23:24:57

mån 2002-01-14 klockan 22.25 skrev Tommy Pettersson:
> > > Är 'stubb(e/ar)' den vedertagna översättningen av 'stub'?  Jag har använt
> > > 'stump' i binutils.po.
> > 
> > Då ändrar jag väl till "stump" då överallt.
> 
> Du var snabb att ändra dig.  Jag tycker förståss att 'stump' är bättre,
> eftersom jag har valt den varianten själv.  Men Görans argument, att
> 'stubb' ligger närmare ljudmässigt, är ju inte så dumt faktiskt.
> 
> Jag känner mig villrådig --  men jag villar mig nog kvar vid 'stump'.
> Fast jag faller även gärna in i 'stubb'-ledet om du vill ändra tillbaks.

Jag föredrar nog "stubb" om det inte finns andra fördelar (som jag
trodde det gjorde) med "stump". Anledningen är den som Göran nämner,
nämligen att det ligger ljudmässigt närmare originalet.

Jag ändrar tillbaka till "stubb" i bfd.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.