Re: sharutils-4.2.1 (90%, 7 untranslated)

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2002-01-14 21:42:37

"Jan D." wrote:
> 
> Hej.
> 
> Ett gammalt paket uppdaterat. Kom gärna med kommentarer (återkommer med ev.
> svar på fredag). Det är inte jag som satt POT-Creation-Date: till YEAR-MO-DA
> HO:MI +ZONE, ska man ändra sådant, och till vad isåfall?
> 
>     Jan D.
> 

Jaha, så går det när man stressar, jag skickade naturligtvis fel filer. Nytt
försök.

	Jan D.
 # Swedish messages for sharutils
 # Copyright (C) 1996, 2002 Free Software Foundation, Inc.
 # Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>, 1996, 2002.
 # Revision: 1.10
 #
 msgid ""
 msgstr ""
G "Project-Id-Version: sharutils 4.2c\n"
G "POT-Creation-Date: 1996-12-03 21:41+0100\n"
G "PO-Revision-Date: 2001-11-12 21:15+0100\n"
N "Project-Id-Version: sharutils 4.2.1\n"
N "POT-Creation-Date: YEAR-MO-DA HO:MI +ZONE\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-01-14 21:36+0100\n"
 "Last-Translator: Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 
G msgid "Memory exhausted"
G msgstr "Minnet slut"
 #: lib/xmalloc.c:67
N msgid "memory exhausted"
N msgstr "minnet slut"
 
 #: src/shar.c:569
 msgid "WARNING: not restoring timestamps. Consider getting and"
G msgstr ""
G "VARNING: Tidsinformation för filer återskapas inte. Du borde skaffa och "
N msgstr "VARNING: Tidsinformation för filer återskapas inte. Du borde skaffa och "
 
 
 #: src/shar.c:586
G msgid "failed to create locking directory"
G msgstr "misslyckades med att skapa låskatalog"
N msgid "creating lock directory"
N msgstr "skapar låskatalog"
 
G msgid "lock directory"
G msgstr "låskatalog"
G 
G msgid "created"
G msgstr "skapad"
G 
G msgid "failed to create"
G msgstr "misslyckades med att skapa"
 #: src/shar.c:587
N msgid "failed to create lock directory"
N msgstr "misslyckades med att skapa låskatalog"
 
 
 #: src/shar.c:626
N msgid "creating directory"
N msgstr "skapar katalog"
N 
 #: src/shar.c:675 src/shar.c:902
 
G msgid ""
G "Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
G msgstr ""
G "Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"
 #: src/shar.c:1658
N msgid "Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
N msgstr "Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"
 
 
 #: src/shar.c:1694
 msgid ""
 "\n"
 "Protecting against transmission:\n"
 " -w, --no-character-count   do not use `wc -c' to check size\n"
 " -D, --no-md5-digest      do not use `md5sum' digest to verify\n"
 " -F, --force-prefix      force the prefix character on every line\n"
 " -d, --here-delimiter=STRING  use STRING to delimit the files in the shar\n"
 "\n"
 "Producing different kinds of shars:\n"
 " -V, --vanilla-operation  produce very simple and undemanding shars\n"
 " -P, --no-piping      exclusively use temporary files at unshar time\n"
 " -x, --no-check-existing  blindly overwrite existing files\n"
 " -X, --query-user     ask user before overwriting files (not for Net)\n"
 " -m, --no-timestamp    do not restore file modification dates & times\n"
 " -Q, --quiet-unshar    avoid verbose messages at unshar time\n"
 " -f, --basename      restore in one directory, despite hierarchy\n"
 "   --no-i18n       do not produce internationalized shell script\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "Skydd mot överföringsfel:\n"
G " -w, --no-character-count   använd inte \"wc -c\" för att kolla "
G "storleken\n"
N " -w, --no-character-count   använd inte \"wc -c\" för att kolla storleken\n"
 " -D, --no-md5-digest      använd inte \"md5sum\" för kontroll\n"
 " -F, --force-prefix      skriv prefixtecknet på alla rader\n"
 " -d, --here-delimiter=STRÄNG  skilj filer åt i arkivet med STRÄNG\n"
 "\n"
 "Olika typer av skalarkiv:\n"
 " -V, --vanilla-operation  gör enkla arkiv som använder få kommandon\n"
 " -P, --no-piping      använd enbart temporärfiler vid uppackning\n"
 " -x, --no-check-existing  skriv över existerande filer vid uppackning\n"
 " -X, --query-user     fråga uppackaren om filer ska skrivas över\n"
 "              (inte för arkiv till nätet)\n"
 " -m, --no-timestamp    återskapa inte filers modifieringstid\n"
 " -Q, --quiet-unshar    undvik pratglada meddelanden vid uppackning\n"
 " -f, --basename      packa upp filer i en katalog, oavsett hierarki\n"
 "   --no-i18n       skapa inte internationaliserade skalarkiv\n"
 
 
 #: src/shar.c:2078
 msgid "PLEASE avoid -X shars on Usenet or public networks"
G msgstr ""
G "Vänligen undvik -X för skalarkiv som ska till Usenet eller offentliga nätverk"
N msgstr "Vänligen undvik -X för skalarkiv som ska till Usenet eller offentliga nätverk"
 
 
 #: src/uudecode.c:375
 msgid ""
 "Mandatory arguments to long options are mandatory to short options too.\n"
N " -h, --help        display this help and exit\n"
N " -v, --version      output version information and exit\n"
 " -o, --output-file=FILE  direct output to FILE\n"
 msgstr ""
 "Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"
 " -h, --help        visa denna hjälptext och avsluta\n"
 " -v, --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
N " -o, --output-file=FIL  skriv resultatet till FIL\n"
 
 
 #: src/uuencode.c:216
 msgid ""
 "\n"
N " -h, --help   display this help and exit\n"
 " -m, --base64  use base64 encoding as of RFC1521\n"
G "   --help   display this help and exit\n"
G "   --version  output version information and exit\n"
N " -v, --version  output version information and exit\n"
 msgstr ""
 "\n"
 " -h, --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
N " -m, --base64  använd base64-kodning enligt RFC1521\n"
 " -v, --version  visa versionsinformation och avsluta\n"

# Swedish messages for sharutils
# Copyright (C) 1996, 2002 Free Software Foundation, Inc.
# Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>, 1996, 2002.
# Revision: 1.10
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sharutils 4.2.1\n"
"POT-Creation-Date: YEAR-MO-DA HO:MI +ZONE\n"
"PO-Revision-Date: 2002-01-14 21:36+0100\n"
"Last-Translator: Jan Djärv <Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: lib/error.c:73
msgid "Unknown system error"
msgstr "Okänt systemfel"

#: lib/getopt.c:516
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"

#: lib/getopt.c:540
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tar inget argument\n"

#. +option or -option
#: lib/getopt.c:545
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" tar inget argument\n"

#: lib/getopt.c:559
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" behöver ett argument\n"

#. --option
#: lib/getopt.c:587
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"

#: lib/getopt.c:591
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: lib/getopt.c:616
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"

#: lib/getopt.c:618
msgid "%s: invalid option -- %c\n"
msgstr "%s: ogiltig flagga -- %c\n"

#: lib/getopt.c:652
msgid "%s: option requires an argument -- %c\n"
msgstr "%s: flaggan behöver ett argument -- %c\n"

#: lib/xmalloc.c:67
msgid "memory exhausted"
msgstr "minnet slut"

#: src/shar.c:569
msgid "WARNING: not restoring timestamps. Consider getting and"
msgstr "VARNING: Tidsinformation för filer återskapas inte. Du borde skaffa och "

#: src/shar.c:571
msgid "installing GNU \\`touch', distributed in GNU File Utilities..."
msgstr "installera GNUs \"touch\" som medföljer GNU File Utilities..."

#: src/shar.c:586
msgid "creating lock directory"
msgstr "skapar låskatalog"

#: src/shar.c:587
msgid "failed to create lock directory"
msgstr "misslyckades med att skapa låskatalog"

#: src/shar.c:617
msgid "Too many directories for mkdir generation"
msgstr "Kan inte generera mkdir-kommandon för så många kataloger"

#: src/shar.c:626
msgid "creating directory"
msgstr "skapar katalog"

#: src/shar.c:675 src/shar.c:902
msgid "Cannot access %s"
msgstr "Kan inte komma åt %s"

#: src/shar.c:728 src/shar.c:1858
msgid "-C is being deprecated, use -Z instead"
msgstr "-C kommer att tas bort, använd -Z i stället"

#: src/shar.c:781 src/unshar.c:366
msgid "Cannot get current directory name"
msgstr "Kan inte komma åt namnet på aktuell katalog"

#: src/shar.c:867
msgid "Must unpack archives in sequence!"
msgstr "Arkivdelar måste packas upp i rätt ordning!"

#: src/shar.c:868 src/shar.c:1401
msgid "Please unpack part"
msgstr "Var vänlig packa upp arkivdel"

#: src/shar.c:868 src/shar.c:1402
msgid "next!"
msgstr "härnäst!"

#: src/shar.c:897
msgid "%s: Not a regular file"
msgstr "%s: Inte en normal fil"

#: src/shar.c:912
msgid "In shar: remaining size %ld\n"
msgstr "I shar: kvarvarande storlek %ld\n"

#. Change to another file.
#: src/shar.c:923 src/shar.c:1307
msgid "Newfile, remaining %ld, "
msgstr "Ny fil, återstår %ld, "

#: src/shar.c:924 src/shar.c:1308
msgid "Limit still %d\n"
msgstr "Begränsningen är fortfarande %d\n"

#: src/shar.c:940 src/shar.c:1317 src/shar.c:1506 src/shar.c:1524
msgid "restore of"
msgstr "återskapande av"

#: src/shar.c:940 src/shar.c:1317 src/shar.c:1506 src/shar.c:1524
msgid "failed"
msgstr "misslyckades"

#: src/shar.c:941 src/shar.c:1327
msgid "End of part"
msgstr "Slut på arkivdel"

#: src/shar.c:942 src/shar.c:1328
msgid "continue with part"
msgstr "fortsätt med arkivdel"

#: src/shar.c:955 src/shar.c:1418
msgid "Starting file %s\n"
msgstr "Påbörjar filen %s\n"

#: src/shar.c:990
msgid "empty"
msgstr "tom"

#: src/shar.c:991
msgid "(empty)"
msgstr "(tom)"

#: src/shar.c:1015
msgid "Cannot open file %s"
msgstr "Filen %s kunde inte öppnas"

#: src/shar.c:1052
msgid "compressed"
msgstr "komprimerad"

#: src/shar.c:1053
msgid "gzipped"
msgstr "gzip-komprimerad"

#: src/shar.c:1053
msgid "binary"
msgstr "binär"

#: src/shar.c:1054
msgid "(compressed)"
msgstr "(komprimerad)"

#: src/shar.c:1055
msgid "(gzipped)"
msgstr "(gzip-komprimerad)"

#: src/shar.c:1056
msgid "(binary)"
msgstr "(binär)"

#: src/shar.c:1069
msgid "Could not fork"
msgstr "Kunde inte grena"

#: src/shar.c:1074 src/shar.c:1126
msgid "File %s (%s)"
msgstr "Fil %s (%s)"

#: src/shar.c:1120
msgid "text"
msgstr "text"

#: src/shar.c:1121
msgid "(text)"
msgstr "(text)"

#: src/shar.c:1167
msgid "overwriting"
msgstr "skriver över"

#: src/shar.c:1168
msgid "overwrite"
msgstr "skriva över"

#: src/shar.c:1169
msgid "[no, yes, all, quit] (no)?"
msgstr "[nej (n), ja (y), alla (a), avsluta (q)] (nej)?"

#: src/shar.c:1170
msgid "extraction aborted"
msgstr "återskapandet avbryts"

#: src/shar.c:1171 src/shar.c:1176
msgid "SKIPPING"
msgstr "HOPPAR ÖVER"

#: src/shar.c:1176
msgid "(file already exists)"
msgstr "(filen finns redan)"

#: src/shar.c:1194
msgid "Saving %s (%s)"
msgstr "Sparar %s (%s)"

#: src/shar.c:1199
msgid "extracting"
msgstr "extraherar"

#: src/shar.c:1333
msgid "End of"
msgstr "Slut på"

#: src/shar.c:1334
msgid "archive"
msgstr "arkiv"

#: src/shar.c:1335
msgid "part"
msgstr "del"

#: src/shar.c:1337 src/shar.c:1443
msgid "File"
msgstr "Fil"

#: src/shar.c:1338
msgid "is continued in part"
msgstr "fortsätter i arkivdel"

#: src/shar.c:1398
msgid "Please unpack part 1 first!"
msgstr "Var vänlig packa upp arkivdel 1 först!"

#: src/shar.c:1415
msgid "STILL SKIPPING"
msgstr "FORTSÄTTER ATT HOPPA ÖVER"

#: src/shar.c:1422
msgid "continuing file"
msgstr "fortsätter med fil"

#: src/shar.c:1443
msgid "is complete"
msgstr "är komplett"

#: src/shar.c:1452
msgid "uudecoding file"
msgstr "uuavkodar fil"

#: src/shar.c:1466
msgid "uncompressing file"
msgstr "packar upp"

#: src/shar.c:1477
msgid "gunzipping file"
msgstr "gunzippar fil"

#: src/shar.c:1539
msgid "MD5 check failed"
msgstr "MD5-kontrollen misslyckades"

#: src/shar.c:1580
msgid "original size"
msgstr "ursprunglig storlek"

#: src/shar.c:1581
msgid "current size"
msgstr "aktuell storlek"

#: src/shar.c:1630
msgid "Opening `%s'"
msgstr "Öppnar \"%s\""

#: src/shar.c:1641
msgid "Closing `%s'"
msgstr "Stänger \"%s\""

#: src/shar.c:1653 src/unshar.c:302 src/uudecode.c:370 src/uuencode.c:211
msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" för ytterligare information.\n"

#: src/shar.c:1657 src/unshar.c:306
msgid "Usage: %s [OPTION]... [FILE]...\n"
msgstr "Användning: %s [FLAGGA]... [FIL]...\n"

#: src/shar.c:1658
msgid "Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
msgstr "Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"

#: src/shar.c:1661
msgid ""
"\n"
"Giving feedback:\n"
"   --help       display this help and exit\n"
"   --version      output version information and exit\n"
" -q, --quiet, --silent  do not output verbose messages locally\n"
"\n"
"Selecting files:\n"
" -p, --intermix-type   allow -[BTzZ] in file lists to change mode\n"
" -S, --stdin-file-list  read file list from standard input\n"
"\n"
"Splitting output:\n"
" -o, --output-prefix=PREFIX  output to file PREFIX.01 through PREFIX.NN\n"
" -l, --whole-size-limit=SIZE  split archive, not files, to SIZE kilobytes\n"
" -L, --split-size-limit=SIZE  split archive, or files, to SIZE kilobytes\n"
msgstr ""
"\n"
"Välja information:\n"
"   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
" -q, --quiet, --silent  använd inte pratglada meddelanden lokalt\n"
"\n"
"Välja filer:\n"
" -p, --intermix-type   tillåt -[BTzZ] i fillistor för att ändra lagring\n"
" -S, --stdin-file-list  läs fillista från standard in\n"
"\n"
"Dela arkivet:\n"
" -o, --output-prefix=PREFIX    gör filerna PREFIX.01 till PREFIX.NN\n"
" -l, --whole-size-limit=STORLEK  dela arkivet i STORLEK kbyte bitar,\n"
"                  individuella filer delas inte\n"
" -L, --split-size-limit=STORLEK  som ovan, individuella filer delas\n"

#: src/shar.c:1677
msgid ""
"\n"
"Controlling the shar headers:\n"
" -n, --archive-name=NAME  use NAME to document the archive\n"
" -s, --submitter=ADDRESS  override the submitter name\n"
" -a, --net-headers     output Submitted-by: & Archive-name: headers\n"
" -c, --cut-mark      start the shar with a cut line\n"
"\n"
"Selecting how files are stocked:\n"
" -M, --mixed-uuencode     dynamically decide uuencoding (default)\n"
" -T, --text-files       treat all files as text\n"
" -B, --uuencode        treat all files as binary, use uuencode\n"
" -z, --gzip          gzip and uuencode all files\n"
" -g, --level-for-gzip=LEVEL  pass -LEVEL (default 9) to gzip\n"
" -Z, --compress        compress and uuencode all files\n"
" -b, --bits-per-code=BITS   pass -bBITS (default 12) to compress\n"
msgstr ""
"\n"
"Kontroll av fält i arkivhuvudet:\n"
" -n, --archive-name=NAMN  använd NAMN för att dokumentera arkivet\n"
" -s, --submitter=ADRESS  ange explicit adress för arkivinlämnaren\n"
" -a, --net-headers     lägg in Submitted-by: och Archive-name:\n"
" -c, --cut-mark      börja arkivet med en rad \"klipp-här\"\n"
"\n"
"Kontroll av hur filer lagras:\n"
" -M, --mixed-uuencode     avgör dynamiskt om uuencode behövs\n"
"                (standardvärde: på)\n"
" -T, --text-files       behandla alla filer som text\n"
" -B, --uuencode        behandla alla filer som binär data,\n"
"                använd uuencode\n"
" -z, --gzip          kör gzip och uuencode på alla filer\n"
" -g, --level-for-gzip=NIVÅ   ge flaggan -NIVÅ till gzip\n"
"                (standardvärde: 9)\n"
" -Z, --compress        kör compress och uuencode på alla filer\n"
" -b, --bits-per-code=BITAR   ge flaggan -bBITAR till compress\n"
"                (standardvärde: 12)\n"

#: src/shar.c:1694
msgid ""
"\n"
"Protecting against transmission:\n"
" -w, --no-character-count   do not use `wc -c' to check size\n"
" -D, --no-md5-digest      do not use `md5sum' digest to verify\n"
" -F, --force-prefix      force the prefix character on every line\n"
" -d, --here-delimiter=STRING  use STRING to delimit the files in the shar\n"
"\n"
"Producing different kinds of shars:\n"
" -V, --vanilla-operation  produce very simple and undemanding shars\n"
" -P, --no-piping      exclusively use temporary files at unshar time\n"
" -x, --no-check-existing  blindly overwrite existing files\n"
" -X, --query-user     ask user before overwriting files (not for Net)\n"
" -m, --no-timestamp    do not restore file modification dates & times\n"
" -Q, --quiet-unshar    avoid verbose messages at unshar time\n"
" -f, --basename      restore in one directory, despite hierarchy\n"
"   --no-i18n       do not produce internationalized shell script\n"
msgstr ""
"\n"
"Skydd mot överföringsfel:\n"
" -w, --no-character-count   använd inte \"wc -c\" för att kolla storleken\n"
" -D, --no-md5-digest      använd inte \"md5sum\" för kontroll\n"
" -F, --force-prefix      skriv prefixtecknet på alla rader\n"
" -d, --here-delimiter=STRÄNG  skilj filer åt i arkivet med STRÄNG\n"
"\n"
"Olika typer av skalarkiv:\n"
" -V, --vanilla-operation  gör enkla arkiv som använder få kommandon\n"
" -P, --no-piping      använd enbart temporärfiler vid uppackning\n"
" -x, --no-check-existing  skriv över existerande filer vid uppackning\n"
" -X, --query-user     fråga uppackaren om filer ska skrivas över\n"
"              (inte för arkiv till nätet)\n"
" -m, --no-timestamp    återskapa inte filers modifieringstid\n"
" -Q, --quiet-unshar    undvik pratglada meddelanden vid uppackning\n"
" -f, --basename      packa upp filer i en katalog, oavsett hierarki\n"
"   --no-i18n       skapa inte internationaliserade skalarkiv\n"

#: src/shar.c:1712
msgid ""
"\n"
"Option -o is required with -l or -L, option -n is required with -a.\n"
"Option -g implies -z, option -b implies -Z.\n"
msgstr ""
"\n"
"Flaggan -o krävs tillsammans med -l eller -L,\n"
"flaggan -n krävs tillsammans med -a.\n"
"Flaggan -g medför -z, flaggan -b medför -Z.\n"

#: src/shar.c:1798
msgid "DEBUG was not selected at compile time"
msgstr "DEBUG valdes inte när programmet kompilerades"

#: src/shar.c:1819
msgid "Hard limit %dk\n"
msgstr "Hård begränsning på %dk\n"

#: src/shar.c:1886
msgid "Soft limit %dk\n"
msgstr "Mjuk begränsning på %dk\n"

#: src/shar.c:1987
msgid "WARNING: No user interaction in vanilla mode"
msgstr "VARNING: Ingen användarinteraktion i \"vanilla\"-läge"

#: src/shar.c:1998
msgid "WARNING: Non-text storage options overridden"
msgstr "VARNING: Lagringsflaggor för icke-text åsidosatta"

#: src/shar.c:2054
msgid "No input files"
msgstr "Inga infiler"

#: src/shar.c:2060
msgid "Cannot use -a option without -n"
msgstr "Flaggan -a kan inte användas utan -n"

#: src/shar.c:2066
msgid "Cannot use -l or -L option without -o"
msgstr "Flaggan -l eller -L kan inte användas utan -o"

#: src/shar.c:2078
msgid "PLEASE avoid -X shars on Usenet or public networks"
msgstr "Vänligen undvik -X för skalarkiv som ska till Usenet eller offentliga nätverk"

#: src/shar.c:2119
msgid "You have unpacked the last part"
msgstr "Du har packat upp den sista arkivdelen"

#: src/shar.c:2121
msgid "Created %d files\n"
msgstr "Skapade %d filer\n"

#: src/unshar.c:158
msgid "Found no shell commands in %s"
msgstr "Hittade inga skalkommandon i %s"

#: src/unshar.c:174
msgid "%s looks like raw C code, not a shell archive"
msgstr "%s ser ut som C-kod, inte som ett skalarkiv"

#: src/unshar.c:210
msgid "Found no shell commands after `cut' in %s"
msgstr "Hittade inga skalkommandon efter \"klipp-här\" i %s"

#: src/unshar.c:231
msgid "%s is probably not a shell archive"
msgstr "%s är förmodligen inte ett skalarkiv"

#: src/unshar.c:232
msgid "The `cut' line was followed by: %s"
msgstr "\"klipp-här\"-raden följdes av: %s"

#: src/unshar.c:258
msgid "Starting `sh' process"
msgstr "Startar en skalprocess"

#: src/unshar.c:307
msgid ""
"Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
"\n"
" -d, --directory=DIRECTORY  change to DIRECTORY before unpacking\n"
" -c, --overwrite       pass -c to shar script for overwriting files\n"
" -e, --exit-0        same as `--split-at=\"exit 0\"'\n"
" -E, --split-at=STRING    split concatenated shars after STRING\n"
" -f, --force         same as `-c'\n"
"   --help         display this help and exit\n"
"   --version        output version information and exit\n"
"\n"
"If no FILE, standard input is read.\n"
msgstr ""
"Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"
"\n"
" -d, --directory=KATALOG   gå till KATALOG före uppackning\n"
" -c, --overwrite       ge -c flaggan till arkivet för överskrivning\n"
" -e, --exit-0        samma sak som `--split-at=\"exit 0\"'\n"
" -E, --split-at=STRÄNG    dela upp ihoplagda arkiv efter STRÄNG\n"
" -f, --force         samma sak som \"-c\"\n"
"   --help         visa denna hjälptext och avsluta\n"
"   --version        visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
"Om ingen FIL ges så läses standard in.\n"

#: src/unshar.c:384
msgid "Cannot chdir to `%s'"
msgstr "Kan inte gå till katalog \"%s\""

#: src/unshar.c:441
msgid "standard input"
msgstr "standard in"

#: src/uudecode.c:98 src/uudecode.c:196
msgid "%s: Short file"
msgstr "%s: Stympad fil"

#: src/uudecode.c:141
msgid "%s: No `end' line"
msgstr "%s: \"end\"-rad saknas"

#: src/uudecode.c:205
msgid "%s: data following `=' padding character"
msgstr "%s: det finns data efter utfyllnadstecknet \"=\" "

#: src/uudecode.c:229 src/uudecode.c:237 src/uudecode.c:251
msgid "%s: illegal line"
msgstr "%s: felaktig rad"

#: src/uudecode.c:289
msgid "%s: No `begin' line"
msgstr "%s: \"begin\"-rad saknas"

#: src/uudecode.c:321
msgid "%s: Illegal ~user"
msgstr "%s: Otillåten ~user"

#: src/uudecode.c:328
msgid "%s: No user `%s'"
msgstr "%s: Det finns ingen användare \"%s\""

#: src/uudecode.c:374
msgid "Usage: %s [FILE]...\n"
msgstr "Användning: %s [FIL]...\n"

#: src/uudecode.c:375
msgid ""
"Mandatory arguments to long options are mandatory to short options too.\n"
" -h, --help        display this help and exit\n"
" -v, --version      output version information and exit\n"
" -o, --output-file=FILE  direct output to FILE\n"
msgstr ""
"Obligatoriska argument för långa flaggor är obligatoriska även för korta.\n"
" -h, --help        visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -v, --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
" -o, --output-file=FIL  skriv resultatet till FIL\n"

#: src/uuencode.c:198
msgid "Read error"
msgstr "Fel vid läsning"

#: src/uuencode.c:215
msgid "Usage: %s [INFILE] REMOTEFILE\n"
msgstr "Användning: %s [LOKAL_FIL] ICKE_LOKAL_FIL\n"

#: src/uuencode.c:216
msgid ""
"\n"
" -h, --help   display this help and exit\n"
" -m, --base64  use base64 encoding as of RFC1521\n"
" -v, --version  output version information and exit\n"
msgstr ""
"\n"
" -h, --help   visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -m, --base64  använd base64-kodning enligt RFC1521\n"
" -v, --version  visa versionsinformation och avsluta\n"

#: src/uuencode.c:297
msgid "Write error"
msgstr "Skrivfel"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.