Re: gettext-0.11-pre5 (95%, 7 untranslated)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-11 23:45:58

fre 2002-01-11 klockan 20.19 skrev Jan D.:
> Åter en ny version med endast små ändringar. Jag har inte bytt till 
> 2002 i huvudet. Blev det någon konsensus på hur det ska hanteras?

Ja, det är du som själv ändrar det.


>  #: src/urlget.c:174
>  #, no-wrap
> N msgid ""
> N "Fetches and outputs the contents of an URL. If the URL cannot be accessed,\n"
> N "the locally accessible FILE is used instead.\n"
> N msgstr ""
> N "Hämtar och skriver ut innehållet för URL. Om URL inte kan hämtas så\n"
> N "används den lokala FIL istället.\n"

"innehållet för" låter konstigt. "Innehållet på" kanske? Jfr med
"innehållet på en adress".

"så" tycker jag är fullkomligt onödigt i den andra meningen. Vad tycks
om "Om URL inte kan hämtas används den lokala filen FIL istället"?


>  #: src/xgettext.c:576
>  #, no-wrap
>  msgid ""
>  "Output details:\n"
>  " -e, --no-escape        do not use C escapes in output (default)\n"
>  " -E, --escape          use C escapes in output, no extended chars\n"
>  "   --force-po         write PO file even if empty\n"
>  " -i, --indent          write the .po file using indented style\n"
>  "   --no-location       do not write '#: filename:line' lines\n"
>  " -n, --add-location       generate '#: filename:line' lines (default)\n"
>  "   --strict          write out strict Uniforum conforming .po file\n"
>  " -w, --width=NUMBER       set output page width\n"
>  " -s, --sort-output       generate sorted output\n"
>  " -F, --sort-by-file       sort output by file location\n"
>  "   --omit-header       don't write header with `msgid \"\"' entry\n"
> N "   --copyright-holder=STRING set copyright holder in output\n"
>  "   --foreign-user       omit FSF copyright in output for foreign user\n"
>  " -m, --msgstr-prefix[=STRING]  use STRING or \"\" as prefix for msgstr entries\n"
>  " -M, --msgstr-suffix[=STRING]  use STRING or \"\" as suffix for msgstr entries\n"
>  msgstr ""
>  "Resultatdetaljer:\n"
>  " -e, --no-escape        använd inte C-kontrollsekvenser i resultatet\n"
>  "                 (normalläge)\n"
>  " -E, --escape          använd C-kontrollsekvenser i resultatet, men\n"
>  "                 inte \\v eller \\a\n"
>  "   --force-po         skriv PO-fil även om den är tom\n"
>  " -i, --indent          indentera resultatet\n"
>  "   --no-location       skriv inte rader med \"#: filnamn:rad\"\n"
>  " -n, --add-location       skriv rader med \"#: filnamn:rad\" (normalläge)\n"
>  "   --strict          skriv ut en .po-fil som strikt följer Uniforum\n"
>  " -w, --width=ANTAL       sätt antal kolumner i resultatet\n"
>  " -s, --sort-output       sortera resultatet\n"
>  " -F, --sort-by-file       sortera resultatet efter filposition\n"
>  "   --omit-header       skriv inte ut huvudet med 'msgid \"\"'\n"
> N "   --copyright-holder=STRÄNG sätt copyright-innehavare i resultatet\n"
> "   --foreign-user       utelämna FSF copyright-text i resultatet\n"
> " -m, --msgstr-prefix[=STRÄNG]  inled översatta strängar med STRÄNG eller \"\"\n"
> " -M, --msgstr-suffix[=STRÄNG]  avsluta översatta strängar med STRÄNG eller \"\"\n"

"copyright" är ett svenskt ord, det finns i min svenska ordbok i alla
fall. Därför ska det nog inte skrivas samman med bindestreck med ett
annat ord. Mitt förslag är "copyrightinnehavare".

Bra jobbat.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.