Re: gawk 3.1.31

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-01-11 22:28:13

> > > #: main.c:566
> > > msgid "\t-W compat\t\t--compat\n"
> > > msgstr "\t-W compat\t\t--compat\n"
> > 
> > Om du pratar med författarna kan du ju föreslå att de tar bort
> > översättningsmarkeringen för de flaggor där det inte finns något som
> > skall översättas. Som denna t.ex.
> 
> Tja, man skulle ju kunna översätta "-W compat" med "-W kompat" faktiskt...
> Det ska jag ta och göra.

Kan man?!? Jag fattade detta som att -W är en flagga som kan ta ett
antal olika argument. "compat" är ett av dem. Men de olika
argumentvärdena skulle jag ju trott var fasta nyckelord, som inte kan
anpassas till lokalen.

> > > #: awkgram.y:457
> > > msgid "plain `print' in BEGIN or END rule should probably be `print \"\"'"
> > > msgstr "\"print\" i BEGIN eller END-regel bör troligen vara 'print \"\"'"
> > 
> > Här passar det nog att översätta "plain" med "ensamt".
> 
> Men "ensamt" tycker jag låter som att det är det enda kommandot, och det
> är väl inte det det är frågan om?

Det är ett print-kommando utan argument

  print;

Det behöver inte vara enda kommandot i åtgärden. Men just den formen
av print-kommandot är bara meningsfull i "vanliga" regler. (Då
skriver det ju ut den matchade raden.)

Som det står ser det ut som om det gäller alla print-kommandon, men
t.ex.

  print "Summa:", sum;

är ju en helt rimlig och rätt vanlig sak att ha i END.
  
> > > #: awkgram.y:2702
> > > #, c-format
> > > msgid "regexp constant for parameter #%d yields boolean value"
> > > msgstr "regexp-konstant för parameter nummer %d ger ett boolskt värde"
> > 
> > "nummer" enligt ovan, även om det inte blir lika långt här.
> 
> Vad ska jag skriva istället för "regexp-konstant" här då?

Jag har följt diskussionen, men eftersom jag inte har något riktigt
bra förslag har jag inte sagt något.

> > > #: field.c:882
> > > #, c-format
> > > msgid "field %d in FIELDWIDTHS, must be > 0"
> > > msgstr "fält %d i FIELDWIDTHS måste vara större än 0"
> > 
> > En översättning av symbol till ord igen?
> 
> Öh? FIELDWIDTHS är en variabel man kan sätta. Vad menar du?

Jag menade att du översatt ">" till "större än". Jag skulle nog själv
skrivit "> 0" i meddelandet. Men om du vill ändra tänker inte jag
protestera.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.