Re: gettext-0.11-pre5 (95%, 7 untranslated)

From: Jan D. (Jan.Djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2002-01-12 14:47:42

> >   #: src/urlget.c:174
> >   #, no-wrap
> > N msgid ""
> > N "Fetches and outputs the contents of an URL.  If the URL cannot be accessed,\n"
> > N "the locally accessible FILE is used instead.\n"
> > N msgstr ""
> > N "Hämtar och skriver ut innehållet för URL.  Om URL inte kan hämtas så\n"
> > N "används den lokala FIL istället.\n"
> 
> "innehållet för" låter konstigt. "Innehållet på" kanske? Jfr med
> "innehållet på en adress".
> 
> "så" tycker jag är fullkomligt onödigt i den andra meningen. Vad tycks
> om "Om URL inte kan hämtas används den lokala filen FIL istället"?

Jag ändrar.

> "copyright" är ett svenskt ord, det finns i min svenska ordbok i alla
> fall. Därför ska det nog inte skrivas samman med bindestreck med ett
> annat ord. Mitt förslag är "copyrightinnehavare".

Det låter inte speciellt svenskt :-).  Men tydligen är det svenskt (även
copywriter är svenskt enligt S.A.O.L.) så strecket ska bort.

Tack för kommentarerna,

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.