Re: gawk 3.1.31

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-11 14:39:10

fre 2002-01-11 klockan 08.21 skrev Martin Sjögren:
> > > #: builtin.c:1092
> > > #, c-format
> > > msgid "substr: length %g is <= 0"
> > > msgstr "substr: längden %g är mindre än 0"
> > 
> > Varför översätter dui <= till ord?
> 
> Därför att jag tycker det är otroligt fult att slänga in <, > och ännu
> värre <=, >= i text. Fast det borde ju naturligtvis stå "mindre än eller
> lika med 0" där. Om ni tycker det bör stå "<=" så ändrar jag, men helst
> inte.

Jag tycker att det bör stå <=. Om du tycker att det är fult bör du nog
föreslå att originalet ändras.


> > > #: builtin.c:1478
> > > msgid "cos: received non-numeric argument"
> > > msgstr "cos: fick ett ickenumeriskt argument"
> > 
> > Du kanske skulle föreslå att de gjorde om detta till "%s: received a
> > non-numeric argument" och fyllde i de olika funktionerna som ändå inte
> > skall översättas. Det skulle förenkla för översättare, och antagligen
> > rensa upp i koden också.
> 
> Jo det är en idé.

Är det "ickenumeriskt" eller "onumeriskt"?


> > > #: awkgram.y:2702
> > > #, c-format
> > > msgid "regexp constant for parameter #%d yields boolean value"
> > > msgstr "regexp-konstant för parameter nummer %d ger ett boolskt värde"
> > 
> > "nummer" enligt ovan, även om det inte blir lika långt här.
> 
> Vad ska jag skriva istället för "regexp-konstant" här då?
> "reguljäruttryckskonstant"? "konstant reguljärt uttryck" funkar kanske.
> Den tar vi så länge.

Jag tycker inte det är något fel på "reguljäruttryckskonstant"... :)


> > > #: field.c:882
> > > #, c-format
> > > msgid "field %d in FIELDWIDTHS, must be > 0"
> > > msgstr "fält %d i FIELDWIDTHS måste vara större än 0"
> > 
> > En översättning av symbol till ord igen?
> 
> Öh? FIELDWIDTHS är en variabel man kan sätta. Vad menar du?

Jag tror Göran syftar på översättningen av ">".


> > > #: field.c:936
> > > msgid "null string for `FS' is a gawk extension"
> > > msgstr "tom string som \"FS\" är en gawk-utökning"
> >         ^ä
> 
> Whoops!

Nu vet vi vad du tänker på! :)


> Tack så mycket! Har du några kommentarer på hur jag ska göra med den där
> infernaliska "licenstexten"?

Bifogar mitt förslag. Det är ett fulhack, men det bör funka fint.


Christian#: main.c:599
#, c-format
msgid ""
"Copyright (C) 1989, 1991-%d Free Software Foundation.\n"
"\n"
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
"(at your option) any later version.\n"
"\n"
msgstr ""
"Copyright © 1989, 1991-%d Free Software Foundation.\n"
"\n"
"Följande text är en informell översättning som enbart tillhandahålls i\n"
"informativt syfte. För alla juridiska tolkningar gäller den engelska\n"
"originaltexten.\n"
"\n"
"Detta program är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller\n"
"modifiera det under villkoren i GNU General Public License, publicerad\n"
"av Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill)\n"
"någon senare version.\n"
"\n"
"Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart,\n"
"men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, även utan underförstådd garanti\n"
"om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU\n"
"General Public License för ytterligare information.\n"
"\n"
"Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans\n"
"med detta program. Om inte, skriv till Free Software Foundation,\n"
"Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
"\n"
"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
"(at your option) any later version.\n"
"\n"

#: main.c:607
msgid ""
"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
"GNU General Public License for more details.\n"
"\n"
msgstr ""
"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
"GNU General Public License for more details.\n"
"\n"

#: main.c:613
msgid ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
"Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"
msgstr ""
"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
"Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.