Re: inaktivera/deaktivera

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-09 01:22:07

tis 2002-01-08 klockan 22.16 skrev Göran Uddeborg:
> > Ok, om merparten är överens om "inaktivera" kanske en del av våra egna
> > ordlistor får uppdateras. Där står nämligen "deaktivera" just nu.
> > 
> > Vad tycker folk?
> 
> Hmm.  Egentligen tycker jag "inaktivera" låter konstigt.  Men att SAOL
> nämner in- och av- men inte de- är ett starkt argument åt andra
> hållet.  Jag tycker nog inte så mycket.
> 
> Så jag ändrar den listan jag har hand om.

Hmm, när jag kollar på http://www.uddeborg.pp.se/sv/dok-6.html#ss6.1
står det fortfarande:

disable: deaktivera/slå av

på ett ställe.
Jag lägger till på vår GNOME-ordlista:

enable:		aktivera,slå på,använd
disable:	inaktivera,slå av,använd inte


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.