Re: moleskine igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-09 01:04:55

tis 2002-01-08 klockan 22.16 skrev Göran Uddeborg:
> > > > > #: ../Moleskine/Languages.py:117
> > > > > msgid "JS String single quote"
> > > > > msgstr "JS-enkelsträngcitat"
> > > > 
> > > > Är det strängen som är enkel eller citattecknet som är enkelt?
> > > 
> > > Troligtvis citattecknet. Den här är knepig. Vad föreslår du?
> > m.fl.
> 
> > Det är svårt att hitta på något när man inte riktigt vet vad programmet
> > gör med strängarna, men det förefaller ju mest troligt att det handlar
> > om enkla och dubbla citattecken.
> > 
> > Jag tycker i alla fall att ord som 'enkelsträngcitat' och
> > 'dubbelsträngcitat' är missvisande (om de nu inte rör sig om enkel-
> > och dubbelsträngar, vad det nu skulle vara för något).
> > 
> > Om det är namn på olika typer av fragment i en text man redigerar så
> > kanske "foo(-)sträng inom enkla/dubbla citattecken" kan duga, men det
> > blir rätt mycket längre än originalet.
> > 
> > Hur verkar "PHP-sträng, enkelcit." "Lång PY-sträng, dubbelcit."?
> 
> På svenska heter det väl egentligen bara "citationstecken" eller
> "citattecken", utan "dubbla".  Det som normalt heter "apostrofer" kan
> möjligen kallas "enkla citattecken" när de används inne i andra citat.
> 
> Jag skulle föreslå
> 
> > N msgid "JS String single quote"
> 
> "JS-apostrofsträng", respektive
> 
> >   #: ../Moleskine/Languages.py:116
> > N msgid "JS String double quote"
> 
> "JS-citatsträng" eller kanske tydligare "JS-citatteckensträng".

Vad jag kommit fram till genom att studera programmet är att alla dessa
meddelanden är för att identifiera olika element som kan syntaxfärgas
olika. Jag ändrar alltså till följande:

#: ../Moleskine/Languages.py:63
msgid "Long string double quote"
msgstr "Lång sträng med citattecken"

#: ../Moleskine/Languages.py:128
msgid "PY Long string double quote"
msgstr "Lång PY-sträng med citattecken"

#: ../Moleskine/Languages.py:117
msgid "JS String single quote"
msgstr "JS-sträng med apostrofer"

#: ../Moleskine/Languages.py:137
msgid "PHP String single quote"
msgstr "PHP-sträng med apostrofer"

#: ../Moleskine/Languages.py:84
msgid "String not closed"
msgstr "Inte avslutad sträng"

#: ../Moleskine/Languages.py:116
msgid "JS String double quote"
msgstr "JS-sträng med citattecken"

#: ../Moleskine/Languages.py:126
msgid "PY String single quote"
msgstr "PY-sträng med apostrofer"

#: ../Moleskine/Languages.py:61 ../Moleskine/Languages.py:94
#: ../Moleskine/Languages.py:183 ../Moleskine/Languages.py:201
#: ../Moleskine/Languages.py:303
msgid "String single quote"
msgstr "Sträng med apostrofer"

#: ../Moleskine/Languages.py:136
msgid "PHP String double quote"
msgstr "PHP-sträng med citattecken"

#: ../Moleskine/Languages.py:64
msgid "Long string single quote"
msgstr "Lång sträng med apostrofer"

#: ../Moleskine/Languages.py:125
msgid "PY String double quote"
msgstr "PY-sträng med citattecken"

#: ../Moleskine/Languages.py:60 ../Moleskine/Languages.py:93
#: ../Moleskine/Languages.py:182 ../Moleskine/Languages.py:200
#: ../Moleskine/Languages.py:302
msgid "String double quote"
msgstr "Sträng med citattecken"

#: ../Moleskine/Languages.py:129
msgid "PY Long string single quote"
msgstr "Lång PY-sträng med apostrofer"

Hoppas det blir bra. Ni ska alla ha tack för hjälpen! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/moleskine.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.