Internet som egennamn

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-08 18:15:42

tis 2002-01-08 klockan 17.16 skrev Tommy Pettersson:
> > Jo, Internet är ett namn, och skall därmed skrivas med stort I. Internet
> > utan stort I (internet, alltså) skrivs "internät" på svenska och är inte
> > riktigt samma sak (Internet är ett internät, men alla internät är inte
> > Internet).
> 
> Jag tycker det pirrar obehagligt i dåliga-vibb-muskeln när ett globalt
> datornätverk får ett formellt antaget egennamn, men jag vill inte starta
> någon kvasi-meta-fysisk debatt om det.  Jag böjer mig för Internet.  ;-)

Egennamn behöver inte formellt antas. Jfr. t.ex. med programnamn. Jag
tycker för min egen del att det känns ganska naturligt att "Internet" är
ett egennamn.
Det betecknar ju ett speciellt globalt nätverk och inte vilket nätverk
som helst som använder liknande teknik. Inte heller är det enbart en
beteckning på en viss teknik; Internet använder många olika tekniker och
ibland är det så att en viss teknik används, ibland en annan. 


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.