Re: filverktyg

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-01-08 22:04:14

Tommy Pettersson writes:
> Nu kanske jag är för sent ute, men jag kommer med några kommentarer ändå.

Du är inte för sent ute, jag skickade ju ut det häromdagen. Om du
tänker på att det kom meddelanden om att de var inskickade så har jag
börjat använda strategin att "release often" även på mina
översättningar. Enligt resonemanget att jag inte vet vid vilken
tidpunkt de blir använda, så det är bäst att ha så bra översättningar
som möjligt inskickade.

Jag skickar in nu igen efter dina och Christians kommentarer.

>  #: src/cp.c:168
> N msgid "Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.\n\n"
> N msgstr "Kopiera KÄLLA till DEST, eller flera KÄLLOR to KATALOG.\n\n"
> 
> 'to' ska vara 'till'.

Visst!

>  #: src/ls.c:3566
>  msgid ""
>  "List information about the FILEs (the current directory by default).\n"
>  "Sort entries alphabetically if none of -cftuSUX nor --sort.\n"
>  "\n"
> N msgstr ""
> N "Visa information om FILerna (aktuell katalog om inget anges). Sortera\n"
> N "posterna alfabetiskt om ingen av -cftuSUX eller --sort.\n"
> N "\n"
> 
> 'om ingen av foo eller bar' låter inte som bra svenska. Kanske en
> omskrivning: 'Utan -cftuSUX eller --sort sorteras posterna alfabetiskt'?

Det blir inte uppmaningsform längre. Men jag lägger till ett "anges"
på slutet också. Blir det bättre då tycker du?

>  #: src/shred.c:176
>  msgid ""
>  "Overwrite the specified FILE(s) repeatedly, in order to make it harder\n"
>  "for even very expensive hardware probing to recover the data.\n"
>  "\n"
> N msgstr ""
> N "Skriv över de angivna FIL(erna) upprepade gånger, för att göra det svårare\n"
> N "även för även väldigt dyra hårdvaruutrustningar att ta fram data.\n"
> N "\n"
> 
> Ett 'även' för mycket.

Visst.

>  #: src/shred.c:198
> N msgid ""
>  "\n"
>  "Delete FILE(s) if --remove (-u) is specified. The default is not to remove\n"
>  "the files because it is common to operate on device files like /dev/hda,\n"
>  "and those files usually should not be removed. When operating on regular\n"
>  "files, most people use the --remove option.\n"
>  "\n"
> N msgstr ""
> N "\n"
> N "Ta bort FIL(er) om --remove (-u) anges. Standard är att inte ta bort filerna\n"
> N "för det är vanligt att arbeta på enhetsfiler som /dev/hda, och dessa filer\n"
> N "bör inte tas bort. När man kör på en vanlig för använder de flesta flaggan\n"
> N "--remove.\n"
> N "\n"
> 
> Ska kanske 'en vanlig för' vara 'en vanlig fil'?

Visst skulle det varit det.

>  #: src/shred.c:206
> N msgid ""
>  "CAUTION: Note that shred relies on a very important assumption:\n"
>  "that the filesystem overwrites data in place. This is the traditional\n"
>  "way to do things, but many modern filesystem designs do not satisfy this\n"
>  "assumption. The following are examples of filesystems on which shred is\n"
>  "not effective:\n"
>  "\n"
> N msgstr ""
> N "VARNING: Observera att shred bygger på ett väldigt viktigt antagande: att\n"
> N "filsystemet skriver över data på plats. Detta är det traditionella sättet att\n"
> N "göra saker, men många måderna filsystemskonstruktioner uppfyller inte detta\n"
> N "antagande. De följande är exempel på filsystem på vilka shred inte har någon\n"
> N "effekt:\n"
> N "\n"
> 
> 'måderna' ska stavas 'moderna'.

:-) Lustig, fonetiskt nästan korrekt, felskrivning. :-)

Tack för kommentarerna!

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.