Re: filverktyg

From: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Date: 2002-01-08 14:43:17

Nu kanske jag är för sent ute, men jag kommer med några kommentarer ändå.


 #: src/cp.c:168
N msgid "Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.\n\n"
N msgstr "Kopiera KÄLLA till DEST, eller flera KÄLLOR to KATALOG.\n\n"

'to' ska vara 'till'.


 #: src/ls.c:3566
 msgid ""
 "List information about the FILEs (the current directory by default).\n"
 "Sort entries alphabetically if none of -cftuSUX nor --sort.\n"
 "\n"
N msgstr ""
N "Visa information om FILerna (aktuell katalog om inget anges). Sortera\n"
N "posterna alfabetiskt om ingen av -cftuSUX eller --sort.\n"
N "\n"

'om ingen av foo eller bar' låter inte som bra svenska. Kanske en
omskrivning: 'Utan -cftuSUX eller --sort sorteras posterna alfabetiskt'?


 #: src/shred.c:176
 msgid ""
 "Overwrite the specified FILE(s) repeatedly, in order to make it harder\n"
 "for even very expensive hardware probing to recover the data.\n"
 "\n"
N msgstr ""
N "Skriv över de angivna FIL(erna) upprepade gånger, för att göra det svårare\n"
N "även för även väldigt dyra hårdvaruutrustningar att ta fram data.\n"
N "\n"

Ett 'även' för mycket.


 #: src/shred.c:198
N msgid ""
 "\n"
 "Delete FILE(s) if --remove (-u) is specified. The default is not to remove\n"
 "the files because it is common to operate on device files like /dev/hda,\n"
 "and those files usually should not be removed. When operating on regular\n"
 "files, most people use the --remove option.\n"
 "\n"
N msgstr ""
N "\n"
N "Ta bort FIL(er) om --remove (-u) anges. Standard är att inte ta bort filerna\n"
N "för det är vanligt att arbeta på enhetsfiler som /dev/hda, och dessa filer\n"
N "bör inte tas bort. När man kör på en vanlig för använder de flesta flaggan\n"
N "--remove.\n"
N "\n"

Ska kanske 'en vanlig för' vara 'en vanlig fil'?


 #: src/shred.c:206
N msgid ""
 "CAUTION: Note that shred relies on a very important assumption:\n"
 "that the filesystem overwrites data in place. This is the traditional\n"
 "way to do things, but many modern filesystem designs do not satisfy this\n"
 "assumption. The following are examples of filesystems on which shred is\n"
 "not effective:\n"
 "\n"
N msgstr ""
N "VARNING: Observera att shred bygger på ett väldigt viktigt antagande: att\n"
N "filsystemet skriver över data på plats. Detta är det traditionella sättet att\n"
N "göra saker, men många måderna filsystemskonstruktioner uppfyller inte detta\n"
N "antagande. De följande är exempel på filsystem på vilka shred inte har någon\n"
N "effekt:\n"
N "\n"

'måderna' ska stavas 'moderna'.


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.