Re: moleskine igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-08 19:53:46

tis 2002-01-08 klockan 19.32 skrev Fredrik Wendt:
> >>>#: ../Moleskine/Languages.py:84
> >>>msgid "String not closed"
> >>>msgstr "Sträng är inte stängd"
> >>>
> >>Eftersom det låter lustigt med en 'stängd sträng' gissar jag att det
> >>kanske rör sig om en sträng på någon 'sluten' form (closed form),
> >>t.ex. (inne)sluten mellan citattecken.
> >
> >Ändrar till "Sträng är inte innesluten". Tack!
>
> Sträng ej avslutad, liksom man avslutar en mening?

"Sträng är inte avslutad" ändrar jag till då.


> >>>#: ../Moleskine/Emacs.py:417 ../Moleskine/GnomeMenu.py:106
> >>>#: ../Moleskine/menu.py:484
> >>>msgid "_Complete word"
> >>>msgstr "_Komplett ord"
> >>
> >>Jag föreslår 'fullständigt' eller 'helt'.
> >
> >"Fullständigt" blir det. Tack!
>
> Det är inte "komplettera ord", i mening att man skriver ut kvarvarande 
> oskriven del av ett ord? (Kanske, "fyll ut/i ord", "skriv färdigt/ut ord".)

Det kanske det är. Jag vet inte.
Jag ändrar till "Fyll i ord". Tack!


> >>>#: ../Moleskine/Document.py:179 ../Moleskine/MoleskineApp.py:168
> >>>msgid "Cannot open `%s': permission denied."
> >>>msgstr "Kan inte öppna \"%s\": Åtkomst nekas."
> >>
> >>'Å' ska vara 'å' (eller så ska 'p' vara 'P' i originalet).
> >
> >Ändrar till gement å. Tack!
>
> Nu vet jag inte hur det är i engelskan, men i svenska kan man betrakta 
> efterleden till ett kolon som en självständig mening (om det uppfyller 
> gramatiska regler för en vanlig mening) men också som en del av en 
> längre mening, innefattande förleden till kolonet. Om det samma gäller i 
> engelskan är det alltså upp till översättaren att välja.

Jag väljer att behålla det gement här.

Du ska ha tack för kommentarerna! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/moleskine.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.