Re: gnome-lokkit

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-09 01:33:33

tis 2002-01-08 klockan 13.37 skrev Fredrik Wendt:
> >#: src/gnome.c:515
> >msgid "Disable Firewall - no protection"
> >msgstr "Deaktivera brandvägg - inget skydd"
> >
> Jag föredrar Inaktivera, vilket också finns med i SAOL 12. (Jämför: 
> "Brandväggen är inaktiv/deaktiv.")
> Detta finns på minst tre andra ställen.

Jag har nu ändrat till "inaktiv"/"inaktivera" på alla ställen.


> >"   * E-post (SMTP) -- Detta tillåter leverans av\n"
> >"    inkommande e-post. Om du måste tillåta fjärr-\n"
> >"    värdar att ansluta direkt till din maskin och\n"
> >"    leverera e-post bör du använda detta alternativ.\n"
> >"    Du behöver inte använda detta om du hämtar din\n"
> >"    e-post från din Internetleverantörs server med\n"
>
> stort i i "Internetleverantörs" behövs väl inte?

Jag har nu ändrat tillbaka till "Internetleverantör" baserat på folks
kommentarer och de skrivregler för sammansättningar med egennamn som
gäller.

Ni ska alla ha stort tack! Ny fil för gnome-lokkit finns på
http://www.menthos.com/po/gnome/gnome-lokkit.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.