inaktivera/deaktivera

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-01-08 18:12:56

tis 2002-01-08 klockan 17.16 skrev Tommy Pettersson:
> > > Jag föredrar Inaktivera, vilket också finns med i SAOL 12. (Jämför:
> > > "Brandväggen är inaktiv/deaktiv.") Detta finns på minst tre andra ställen.
> > 
> > Jag har också övergått till "inaktivera", från att ha skrivit "deaktivera"
> > tidigare. Man kan även tänka sig "avaktivera".
> 
> Jag röstar också för 'inaktivera'.  Jag har inte tänkt på det tidigare,
> men det verkar ju passsa in bättre i språkmönstret.  Annars käns det
> som man nästan alltid 'stänger av' saker på svenska.

Ok, om merparten är överens om "inaktivera" kanske en del av våra egna
ordlistor får uppdateras. Där står nämligen "deaktivera" just nu.

Vad tycker folk?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.