Re: flex, första version

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-11-10 20:53:26

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: flex, första version
   Date:   Sun, 10 Nov 1996 20:53:26 +0100 (MET)
   ------

> > #: main.c:390
> > msgid "%d backing up (non-accepting) states.\n"
> > msgstr "%d backa-tillbaka-tillstånd (icke accepterade).\n"
> 
> Kanske "%d tar säkerhetskopia på (icke accepterade) tillsånd"

Rätta mig om jag har fel, men det här handlar väl om att den
tillståndsmaskin som glex genererar backar, inte om säkerhetskopior av
filer. Jag håller med Thomas om att "säkerhetskopia" bör användas när
det handlar om filer som tas kopior av innan de skrivs över, vilket
väl några av meddelandena gjorde. Men många handlade om hur
tillståndsmaskinen arbetar, och då vore det helt fel översättning.

När jag tittar på det nu igen så tycker jag i och för sig att det
svenska meddelandet blivit lite tungt. Man kanske skulle kunna
använda något ord i stil med "återvända", "retur", "bakläxa" :-). Är
det någon som har något RIKTIGT bra förslag?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.