Re: flex, kommentarsamling 1

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-11-10 10:39:13

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: flex, kommentarsamling 1
   Date:   Sun, 10 Nov 1996 10:39:13 +0100 (MET)
   ------

> Det är avsiktligt. Det är andra halvan av meningen som börjar med
> meddelandet nedan.
	.
	.
	.
> Nu kanske man skulle
> ändra meddlandet ovan också.

Efter din förklaring tycker jag inte det behövs, det går bra med
"detta".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.