Re: Gettext 0.10.24

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-09-30 19:12:37

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Per Strömgren <Per.Stromgren@ein.ericsson.se>
   Subject: Re: Gettext 0.10.24
   Date:   Mon, 30 Sep 1996 10:12:37 -0700
   ------

Jan D: > > "Om TEXTDOMÄN parametern utelämnas så avgörs domänen från
miljövariabeln\n"
 

Göran U: > Här skulle jag vilja skriva ihop "TEXTDOMÄN" och
"parametern".

....men jag vill vända på steken: "Om parametern TEXTDOMÄN utelämnas,
avgörs
domänen _av_ miljövariabeln\n"

Per Strömgren,
Karlstad.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.