Shell script (fFörut: Re: gcal 2.01, första versionen)

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-09-05 17:17:19

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Per Strömgren <Per.Stromgren@ein.ericsson.se>
   Subject: Shell script (fFörut: Re: gcal 2.01, första versionen)
   Date:   Thu, 05 Sep 1996 08:17:19 -0700
   ------

>   Sender:  Johan Linde <jl@theophys.kth.se>
>   Subject: Re: gcal 2.01, första versionen
>   Date:   Wed, 4 Sep 1996 22:03:21 +0200
> 
> >># Är "skalmanus" ett bra ord?
> >>#. !USE_GER
> >>#: src/gcal.c:2272
> >>#, fuzzy
> >>msgid "shell script"
> >>msgstr "skalmanus"
> >
> >Nej, det är nästan obegripligt. Jag hävdar att "script" går alldeles utmärkt
> >som lånord. Tänk på t.ex. scripta.
> >
> >Dvs. ett script, scriptet, flera script, scripten.
> >
> >"skalskript"
> >
> >Mja. Nåja, hellre det än "skalmanus" i alla fall, vilket får mig att tänka på
> >musslor.
> >
> >Möjligen "skript" i stället för "script", men det känns lika motigt som att
> >skriva "jos" i stället för "juice".
> >
> >Allvarligt talat, har någon här någonsin sagt "manus" i stället för "script"?
> >
> >Som Posten brukade säga: skriv som du talar!
> >
> 
> Det argumentet håller inte alls! Då skulle det bli shell script, path,
> directory, printa...
> 
> Apple har översatt "script" med "manus", vilket är anledningen till att jag
> valde det ordet.
> 
> Någon annan som har någon bättre idé?

Jag har åtminstoen en annan idé! Jag skriver "skalprogram", när jag
travar skalkommandon på varann i en textfil. De flesta personer
jag träffar i branchen inser genast vad ett skalprogram är.

Annars är "manus" perfekt för att beskriva mekanismen,
kommandotolken läser i manus och gör vad där står! Men nej, jag har
aldrig använd ordet i den betydelsen. När jag skriver skalprogram
så gör jag det i stället för att skriva perlprogram, C-program eller
FORTRANPROGRAM (nä, jag skojar bara).
> 
> >

Per Strömgren,
Karlstad.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.