Re: Shell script (fF rut: Re: gcal 2.01, f rsta versionen)

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-09-05 17:06:19

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.bm.lu.se>
   Subject: Re: Shell script (fF rut: Re: gcal 2.01, f rsta versionen) 
   Date:   Thu, 05 Sep 1996 17:06:19 +0200
   ------


>Jag har åtminstoen en annan idé! Jag skriver "skalprogram", när jag
>travar skalkommandon på varann i en textfil. De flesta personer
>jag träffar i branchen inser genast vad ett skalprogram är.

Bra! Det tycker jag vi tar.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.