Re: Sh-utils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-23 18:49:27

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: Sh-utils
   Date:   Tue, 23 Jul 1996 18:49:27 +0200 (MET)
   ------

> Date: Tue, 16 Jul 1996 15:58:04 +0200
> Old-From: David <cl2david@cling.gu.se>
> 
> Jag kan inte hålla i huvudet alla fel som andra har påpekat, så det
> kanske blir en del upprepningar. Se det som ett utslag av generositet
> från min sida :-) !
> 
> TO> #: src/basename.c:50
> TO> #, possible-c-format
> TO> msgid ""
> TO> "Usage: %s NAME [SUFFIX]\n"
> TO> " or: %s OPTION\n"
> TO> msgstr ""
> TO> "Användning: %s NAMN [ÄNDELSE]\n"
> TO> "   eller: %s FLAGGA\n"
> 
> Fel indentering i förlagan. Mystiskt. Det förekommer på flera
> ställen dessutom. Är det något jag har missat?

Vad man gör här är väl någon slags tabell med en vänsterkolumn, som
består av de två fälten "Usage:" och "or:" i orginalet, och en
högerkolumn som består av de olika sätten att anropa kommandot. I
orginalet har man valt att göra vänsterkolumnen centrerad, medan
Thomas har valt en högerjusterad kolumn i översättningen. Ingetdera
kan väl sägas vara rätt eller fel, det är en smaksak vilket man
väljer. Hörgerkolumnen är i båda fallen vänsterjusterad, och något
annat hade nog sett konstigt ut.

Bör vi ha en konvention hur våra översättningar ser ut i det här
fallet, eller skall vi lämna det till varje översättare? Jag har inte
tänkt så noga på om orginalen varit konsistenta i det här fallet.
Vilket i och för sig inte har så mycket med saken att göra egentligen.

> TO> " \\\\   omvänt snedstreck\n"
> 
> Jag minns att vi diskuterade vad backslash heter här om veckan. Kom
> vi fram till något normativt, eller kan man fritt välja mellan "omvänt
> snedstrek", "bakåtstreck" och "bakstreck"?

Jag förstod debatten som att "bakåtstreck" nog kunde avvaras. Men när
det gällde om "bakstreck" skulle vara det enda tillåtna, eller om även
en längre variant "omvänt snedstreck" skulle användas, tyckte jag inte
att jag kunde skönja någon riktig slutsats. I avvaktan på det har jag
båda formerna i ordlistan.

> TO> #: src/who-users.c:186
> TO> #, possible-c-format
> TO> msgid " %2d:%02d%s up "
> TO> msgstr " %2d:%02d%s upp"
> 
> Raden på engelska ser ut så här:
>  3:26pm up 13 day(s), 33 min(s), 2 users, load average: 0.09,
> och så här ser Suns översättning ut:
>  3:26EM    igång 13 dag(ar), 33 min(s), 2 users, genomsn. bel.: 0,07,
> 
> Jag kan inte säga att Sun imponerar, men "igång" är en ganska bra
> översättning ("mins" och "users" är det inte!). Om du vill använda en
> trognare översättning föreslår jag "uppe", med E på slutet.

Och förmodligen bör det vara följt av ett blanktecken, eftersom
orginalet är det.

> TO> "Om ARG1 ARG2 är angivna, antas -m: \"jag är\" eller \"mamma gillar\" är
> TO> vanligt.\n"
> 
> "am i" är ju ett relativt vanligt argument till "who", och vi
> översätter väl inte argumenten? ("who am i" talar om aktuell uid för
> processen, samma som "whoami".)

Normalt så översätter vi inte argumenten. Men i fallet "who" är det
lite speciellt eftersom den ser att det finns två argument, MEN BRYR
SIG INTE OM VAD DE ÄR! Så om du installerar "who" som "vem" går det
alldeles utmärkt att skriva

  uebn> vem gillar mamma
  uebn!göran  ttyp1  Jul 23 18:04

(Vad som är subjekt och objekt i det här fallet blir också smålustigt
tvetydigt.)

Om man skall vara noga är det faktiskt skillnad på "who am i" och
"whoami". Den senare skriver ut namnet som är associerat till den uid
processen har, precis som du säger. Men "who am i" skriver ut den post
ur /etc/utmp som beskriver kommandots stdin. Ur manualen:

    If given two non-option arguments, who prints only the
    entry for the user running it (determined from its stan­
    dard input), preceded by the hostname. Traditionally, the
    two arguments given are `am i', as in `who am i'.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.