msgfmt (var: Sh-utils: Nu börjar det likna något!)

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-23 19:13:21

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>
   Subject: msgfmt (var: Sh-utils: Nu börjar det likna något!)
   Date:   Tue, 23 Jul 1996 19:13:21 +0200
   ------

Göran skrev:
> > > Jag passade också på att köra "msgfmt -v" på din fil, och fick
> > > följande anmärkningar, som du kanske också skall rätta till innan du
> > > skickar in det hela.
> > 
> > Det hela är lite mystiskt. Jag körde nämligen det själv och fick inga
> > felmeddelande. Men felen fanns där! Kanske gör jag fel. Jag skrev helt
> > enkelt "msgfmt -v <filnamnet>". Är det jag som är dum eller?
> 
> Skumt, det var precis så jag också gjorde. Har vi olika versioner?
> Jag har
> 
>   uebn> msgfmt --version
>   msgfmt - GNU gettext 0.10

"msgfmt - GNU gettext 0.10.19" har jag. 

/Thomas

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.