Re: Sh-utils: rubrik utan svenska tecken

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-23 20:05:49

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  cl2david@cling.gu.se (David)
   Subject: Re: Sh-utils: rubrik utan svenska tecken
   Date:   Tue, 23 Jul 1996 20:05:49 +0200
   ------


> TO> #: src/who-users.c:266
> TO> msgid " old "
> TO> msgstr " gammal "
> TO> " -i, -u, --idle  lägg till användarens inaktiva tid som
> TO> TIMMAR:MINUTER, . eller old\n"
> =

> Jag tror att detta "old"  ^^^^ är precis det du har översatt.

TO> Va? Kan iosf inte svara på varför jag skrev "old" på svenska. Kom
TO> väl inte på nogåt bra. Gör det fortfarande inte. Om du, David,
TO> menar att det ska översättas med "gammal", så kan jag inte hålla
TO> med. Men som sagt kommer jag inte på något själv.

Eftersom du har översatt "old" med "gammal" så kommer who att skriva
ut "gammal" på sådana sessioner som har varit igång för länge. Det
blir kanske inte helt snyggt om man tittar på spaltbredder, vad vet
jag. Och om du ändå har översatt old en gång så får du nästan göra
det en gång till, annars kommer ju hjälptexten att ljuga.

Jag har ingen bra idé om vad det skall stå. "länge" är ett tecken
mindre, men det blir nog fult det också. Å andra sidan har jag aldrig
förstått hur who vet vad som är länge. Om jag inte får definiera det
själv föredrar jag att få alla tider i siffror, men jag får inte
välja.

/David, halvsovande

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.