Re: Sh-utils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-10 22:21:12

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: Sh-utils
   Date:   Wed, 10 Jul 1996 22:21:12 +0200 (MET)
   ------

> Date: Wed, 10 Jul 1996 14:37:51 +0200
> Old-From: Tomas Gradin <tg@bosun.bm.lu.se>
> 
> "visa vid vilken tidpunkt FIL senast modifierades"

Det låter bra tycker jag. Vill man korta ner det för att det blir
trångt på raden kan man ju modifiera till

"visa när FIL senast modifierades"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.