Re: Sh-utils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-10 14:45:51

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.bm.lu.se>
   Subject: Re: Sh-utils 
   Date:   Wed, 10 Jul 1996 14:45:51 +0200
   ------


>> > " or: %s [OPTION] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]\n"
>> > "   eller: %s [FLAGGA] [MMDDttmm[[SS]ÅÅ][.ss]]\n"
>> 
>> Jag förstår hur du menar, men risken finns kanske att man missförstår
>> och tror att de versala S-en också avser sekunder. Man kanske skulle
>> skriva [[ÅÅ]ÅÅ] istället? Det följer inte orginalet slaviskt, men det
>> lär inte missförstås.
>> 
>
>Tycker ni andra det också?

Ja, [[ÅÅ]ÅÅ] tycker jag är en bra och tydlig lösning.

>> > tt.mm.ss
>> 
>> Är detta riktigt bra? "h" används ju faktiskt som förkortning av
>> timme som enhet även på svenska. Nu är det ju inte en enhet i det här
>> fallet, men jag hade nog blivit mer överraskat av "tt.mm.ss" än av
>> "hh.mm.ss". Men å andra sidan kanske jag är miljöskadad.
>
>Jag skriver "tt:mm:ss". Tycker det blir bäst.

hh.mm.ss bör det vara. I alla fall ska det definitivt vara punkter; det är 
svensk standard för tidsseparator (xx.xx.xx,xx).

>> " -k FILE   FILE exists and has its sticky bit set\n"
>> " -k FIL   FIL existerar med sticky-bit satt\n"
>> 
>> sticky-bit??
>
>Inte vet jag! "Kletig bit" låter inte så bra:-) 

:-)

Kanske "fast bit" eller något liknande? "Fastbiten är satt". Tja. Bättre än 
"kladdbit" i alla fall :-)

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.