Re: Sh-utils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-10 08:12:35

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Fredrik Roubert <roubert@df.lth.se>
   Subject: Re: Sh-utils
   Date:   Wed, 10 Jul 1996 08:12:35 +0200 (CED)
   ------

On Tue, 9 Jul 1996, Thomas Olsson wrote:

> > > " or: %s [OPTION] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]\n"
> > > "   eller: %s [FLAGGA] [MMDDttmm[[SS]ÅÅ][.ss]]\n"
> > 
> > Jag förstår hur du menar, men risken finns kanske att man missförstår
> > och tror att de versala S-en också avser sekunder. Man kanske skulle
> > skriva [[ÅÅ]ÅÅ] istället? Det följer inte orginalet slaviskt, men det
> > lär inte missförstås.
> 
> Tycker ni andra det också?

Det är nog ingen dum idé. Men att markera timmar med tt i stället för hh 
tycker jag är onödigt, hh är en vedertagen förkortning.

Hälsningar // Fredrik Roubert

========================================================================
roubert@df.lth.se       046-188127    Möllevångsvägen 6c, 3tr
d95fr@efd.lth.se     2:200/127.3@fidonet        222 40 Lund
===================-- http://www.efd.lth.se/~d95fr --===================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.