Re: mera kommentarer till sh-utils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-07 21:23:16

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: mera kommentarer till sh-utils
   Date:   Sun, 7 Jul 1996 21:23:16 +0200 (MET)
   ------

> Date: Sun, 7 Jul 1996 18:26:25 +0100
> Old-From: jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
> 
> "* [-]xcase    tillsammans med icanon, escape med \"\\\" för
> versaltecken\n"
> 
> Och så var det det här med "escape" igen. Jag har ingen bra idé.

I det här fallet kanske "markera" skulle passa bra.

> #: src/stty.c:591
> " coooked   samma som brkint ignpar istrip icrnl ixon oppst isig\n"
> "        icanon eof och eol tecken till deras standardvärde\n"
> 
> Jag kanske missuppfattar det här, men ska inte
> "eof and eol characters" översättas till "filsluts- och radslutstecken"?
> Det borde väl också stå "sina standardvärden".

Nej, du missuppfattar nog inte. Bra förslag.

> "        kill ^u\n"
> 
> Jag är osäker, ska "kill" översättas eller ej?

I detta fallet däremot så är det förklaring av en flagga "cooked"
bl.a. med en uppräkning av andra flaggor "kill", och då bör det inte
av precis syntax.

> #: src/su.c:419
> " -m, --preserve-environment nollställ inte miljö\n"
> 
> Du glömde "variabler" i "miljövariabler".

Njae, kanske inte ändå. Som jag ser det så har en process en "miljö"
som består av ett antal "miljövariabler". Exakt vad gör GNU su med
och utan den här flaggan? Tar den helt bort vissa variabler, och
istället för att tala om de enskilda miljövariablerna.

> # Vill gärna komma på något bättre för "boot"
> #: src/who-users.c:179
> #, fuzzy
> msgid "couldn't get boot time"
> msgstr "kunde inte hämta tid för uppstart"
> 
> Jag tycker "uppstart" är helt ok. Fast det var ju mitt förslag. :-)

Nackdelen med "uppstart" är att det inte är lika entydigt som "boot".
"Boot" betyder tämligen precist tillfället då systemet läser in
startkod från disk eller dylikt, och alltihop går igång. Men
"uppstart" skulle kunna handla om när enskilda program startas, eller
kanske när man loggar in.

För övrigt så kan jag apropå ett av dina tidigare brev förtydliga att
jag gärna går med på att ha ett "s" i "tidszon", bara jag slipper ett
"e" på slutet.


Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.