Re: kommentarer till sh-utils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-06 23:39:19

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: kommentarer till sh-utils
   Date:   Sat, 6 Jul 1996 23:39:19 +0200 (MET)
   ------

> Date: Sat, 6 Jul 1996 15:33:58 +0100
> Old-From: jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
> 
> Här kommer lite kommentarer till översättningen av sh-utils. Jag har inte läst 
> hela än, utan resten kommer senare.

Nej, det var ett stort arbete.

> Sedan har jag en synpunkt av mer allmän natur som inte bara gäller 
> sh-utils. Borde man inte använda presens "Skriver NAMN..." i sådana
> här hjälpmeddelanden? "Skriv NAMN..." låter snarast som en uppmaning åt
> användaren, när denne egentligen söker ett svar på frågan: "Vad gör
> basename?"

Det beror förmodligen på vilket perspektiv man tänker i. Jag ser det
som att jag frågar "Vad betyder det när jag säger 'basename NAMN
SUFFIX'?", och då svarar programmet att "Det betyder: 'Skriv NAMN
utan...'". Du tänker förmodligen istället "Vad gör datorn när jag
säger 'basename NAMN SUFFIX'?". Ingetdera är väl mer rätt eller fel.
Och då tycker jag i det här fallet tycker jag att det bästa är att
bibehålla den stil som, till synes genomgående, används på engelska.


> En fråga: Kommer programmet date att gör datumutskrifter på svenska? 
> Försutsätter inte det att systemet pratar svenska?

Om systemet i övrigt stödjer att man anger en svensk lokal för
LC_TIME-kategorin så bör ju "date" kunna skriva sin tid på svenska,
ja. På mitt Interactive-system så gör redan den bundlade (:-) date
det. Jag hoppas att nästa version av GNU-date också gör det. (Den
ligger naturligtvis före i sökvägen).

> " %%r  tid, 12-timmars (hh:mm:ss [AP]M)\n"
> 
> tt.mm.ss 
timme som enhet även på svenska. Nu är det ju inte en enhet i det här
fallet, men jag hade nog blivit mer överraskat av "tt.mm.ss" än av
"hh.mm.ss". Men å andra sidan kanske jag är miljöskadad.

> %%X ej översatt!
> 
> " %%z  RFC-822 numersik tidszone (-0500) (icke standard tillägg)\n"
> 
> "RFC-822-numerisk", "tidszon", "standardtillägg"

"standardtillägg" blir fel eftersom det är ett tillägg som inte är
standard, och därför "icke" och "standard" bör bindas minst lika
hårt. Det kanske blir enklare om man skriver om det lite.

> Date: Sat, 06 Jul 1996 17:36:34 +0200
> Old-From: Tomas Gradin <tg@bosun.bm.lu.se>
> 
> Någon tyckte tidigare att det skulle heta "tidzon", men jag föredrar 
> "tidszon", precis som man säger t.ex. "länsstyrelsen".

Det var jag som tyckte det, men jag kan tänka mig att jämka mig på den
punkten. Det var i första hand e:et på slutet jag hade invändningar
emot.

Johan Linde igen:
> 
> "* [-]imaxbel   ljud signal, men töm inte indatabuffer på grund av ett
> tecken\n"
> 
> ljudsignal

Jag förstod det som en uppmaning: "Ljud (en) signal!", inte som ett
substantiv. Förklaringen ur manualen kan kanske hjälpa till lite:

    [-]imaxbel (np)
       Enable beeping and not flushing input buffer if a
       character arrives when the input buffer is full.

Det vore kanske bra med ett kommatecken efter "indatabuffer" också?


Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.