Re: kommentarer till sh-utils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-06 17:36:34

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.bm.lu.se>
   Subject: Re: kommentarer till sh-utils 
   Date:   Sat, 06 Jul 1996 17:36:34 +0200
   ------


>" %%S  sekunder (00-61)\n"
>
>Var kommer den där 61:a sekunden ifrån egentligen?

Skottsekund.

>" %%z  RFC-822 numersik tidszone (-0500) (icke standard tillägg)\n"
>
>"RFC-822-numerisk", "tidszon", "standardtillägg"

Någon tyckte tidigare att det skulle heta "tidzon", men jag föredrar 
"tidszon", precis som man säger t.ex. "länsstyrelsen".

># lämnade REGEXP som det var. Kom inte på något bra på svenska
>
>Kommer inte på något bra jag heller.

"regular expression" = "regeluttryck"? Fast REGUTT blir lätt lite komiskt :-)

>"översenstämmer, eller 0.\n"
>   ^

Till och med två fel, det ska vara "överensstämmer".

>msgid ""
>" -p, --portability  check for all POSIX systems, not only this one\n"
>msgstr ""
>" -p, --portability  leta efter alla POSIXsystem, inte bara detta\n"
>
>Det borde väl snarast vara något i stil med "kontrollera alla POSIX-system".

"kontrollera mot alla POSIX-system, inte bara detta"

>"och alla C-format specifikationer som slutar med en av
>
>C-format-specifikationer (bindestreck)

Jag föredrar "specifikationer av C-format".

>#: src/pwd.c:69
>msgid "cannot get current directory"
>msgstr "kan inte hämta nuvarande bibliotek"
>
>bestämma? aktuell katalog

"kan inte erhålla aktuell katalog"

>"FÖRST, STEG och SIST tolkas som reela tal.\n"
>"När det anges måste argumentet FORMAT innehålla precis en av de reela
>
>Jag skulle föredra "flyttal" framför "reella tal".

Jag också.

>"* dsusp CHAR  CHAR will send a terminal stop signal once input
>flushed\n"

>"* dsusp TECKEN  TECKEN skickar en stopsignal så fort inmatning är tömd.\n"
                  
>"inmatning är tömd" låter konstigt. Menas inte något i stil med 
>"indata är slut"?

Hmm, vad sägs om "när indata uttömts"?

>" eof TECKEN   TECKEN skickar ett filslut (ansluta inmatning)\n"
>                        ^

??

>" N      sätt in- och utmatninshastighet till N bauds\n"
>                  ^^
>Heter det inte "baud" på svenska?

Jo, det är bara tidsenheter som böjs.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.