Re: findutils-4.1 version 2

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-04 21:37:55

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: findutils-4.1 version 2
   Date:   Thu, 4 Jul 1996 21:37:55 +0200 (MET)
   ------

> Date: Thu, 4 Jul 1996 19:22:02 +0100
> Old-From: jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
> 
> Aha!
> 
> Men jag bör väl skicka iväg översättningen nu, eller ska jag avvakta?

Javisst, skicka in den du! Systemet är konstruerat för att åstadkomma
så bra funktionalitet som möjligt utan att utvecklare och översättare
behöver vänta på varandra. (F.ö. så finns det ju inget som hindrar
att du gör justeringen i översättningen om du vill redan innan den är
gjord i de oöversatta texterna.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.