Re: "Hello sailor!"

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-04 20:22:40

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>
   Subject: Re: "Hello sailor!"
   Date:   Thu, 04 Jul 1996 20:22:40 +0200
   ------

Göran skrev:
> Jag fick faktiskt en förklaring direkt skickad till mig, som jag nog
> aldrig fick vidarebefodrad. 

Jaha, och vad lyder översättningen då? Antar att vi kör det ordagrant!
Om någon har glömt hur det såg ut, så skickar jag med Hello igen. (Jag
SKA fylla era brevlådor :-) 

/Thomas


# Swedish messages for Hello 1.3.4
# Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
# Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>, 1996.
#

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: hello 1.3.4\n"
"PO-Revision-Date: 1996-06-15 11:45\n"
"Last-Translator: Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8-bit\n"

#: src/getopt.c:479
msgid "%s: option `%s' is ambiguous\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" är tvetydig\n"

#. --option
#: src/getopt.c:503
msgid "%s: option `--%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"--%s\" tar inget argument\n"

#: src/getopt.c:508
msgid "%s: option `%c%s' doesn't allow an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%c%s\" tar inget argument\n"

#: src/getopt.c:522
msgid "%s: option `%s' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"%s\" behöver ett argument\n"

#. --option
#: src/getopt.c:552
msgid "%s: unrecognized option `--%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"--%s\"\n"

#. +option or -option
#: src/getopt.c:556
msgid "%s: unrecognized option `%c%s'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"%c%s\"\n"

#: src/getopt.c:581
msgid "%s: unrecognized option, character code 0%o\n"
msgstr "%s: okänd flagga, teckenvärde 0%o\n"

#: src/getopt.c:584
msgid "%s: unrecognized option `-%c'\n"
msgstr "%s: okänd flagga \"-%c\"\n"

#. 1003.2 specifies the format of this message.
#: src/getopt.c:587
msgid "%s: illegal option -- %c\n"
msgstr "%s: otillåten flagga -- %c\n"

#: src/getopt.c:622
msgid "%s: option `-%c' requires an argument\n"
msgstr "%s: flaggan \"-%c\" behöver ett argument\n"

#: src/getopt.c:695 src/getopt1.c:136
msgid "digits occur in two different argv-elements.\n"
msgstr "siffror förekommer i två olika argv-element.\n"

#: src/getopt.c:697 src/getopt1.c:138
msgid "option %c\n"
msgstr "flagga %c\n"

#: src/getopt.c:701 src/getopt1.c:142
msgid "option a\n"
msgstr "flagga a\n"

#: src/getopt.c:705 src/getopt1.c:146
msgid "option b\n"
msgstr "flagga b\n"

#: src/getopt.c:709 src/getopt1.c:150
msgid "option c with value `%s'\n"
msgstr "flagga c med värdet \"%s\"\n"

#: src/getopt.c:716 src/getopt1.c:161
msgid "?? getopt returned character code 0%o ??\n"
msgstr "?? getopt returnerade teckenvärdet 0%o ??\n"

#: src/getopt.c:722 src/getopt1.c:167
msgid "non-option ARGV-elements: "
msgstr "ARGV-element som inte är flaggor: "

#: src/getopt1.c:119
msgid "option %s"
msgstr "flagga %s"

#: src/getopt1.c:121
msgid " with arg %s"
msgstr " med arg %s"

#: src/getopt1.c:154
msgid "option d with value `%s'\n"
msgstr "flagga d med värdet \"%s\"\n"

#: src/hello.c:132
msgid "Too many arguments\n"
msgstr "För många argument\n"

#: src/hello.c:133
msgid "Try `%s --help' for more information\n"
msgstr "Försök med \"%s --help\" för mer information\n"

#. Print help info and exit.
#: src/hello.c:148
msgid ""
"This is GNU Hello, THE greeting printing program.\n"
"\n"
"Usage:\n"
"\n"
"  %s [-htvm] [--help] [--version] [--traditional] [--mail]\n"
"\n"
" -h, --help     display this help and exit\n"
" -v, --version    output version information and exit\n"
"\n"
" -t, --traditional  use traditional greeting format\n"
" -m, --mail     print your mail\n"
msgstr ""
"Detta är GNU Hello, PROGRAMMET för hälsningsutskrifter.\n"
"\n"
"Användning:\n"
"\n"
"  %s [-htvm] [--help] [--version] [--traditional] [--mail]\n"
"\n"
" -h, --help     visa denna hjälptext och avsluta\n"
" -v, --version    visa versionsinformation och avsluta\n"
"\n"
" -t, --traditional  använd traditionellt hälsningsformat\n"
" -m, --mail     skriv ut din(a) brev\n"

#: src/hello.c:193
msgid "%s: Who are you?\n"
msgstr "%s: Vem är du?\n"

#: src/hello.c:253
msgid "Nothing happens here."
msgstr "Här händer inget."

#: src/hello.c:257
msgid "hello, world\n"
msgstr "hej, världen\n"

#: src/hello.c:259
msgid "Hello, world!"
msgstr "Hej, världen!"

#: src/hello.c:274
msgid "%s: virtual memory exhausted\n"
msgstr "%s: virtuellt minne slut\n"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.