Re: locale

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-04 21:54:37

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: locale
   Date:   Thu, 4 Jul 1996 21:54:37 +0200 (MET)
   ------

> Date: Thu, 04 Jul 1996 13:47:18 +0200
> Old-From: Tomas Gradin <tg@bosun.bm.lu.se>
> 
> En fågellokal är en ort/plats/trakt (ort i betydelsen position) där det finns 
> fåglar. Ornitologer talar om t.ex. "bra örnlokaler".

Ja, det låter som rätt betydelse av ordet. Men jag misstänker att det
inte är så känt utanför de ornitologiska kretsarna.

> I Solaris används substantivet "lokal", vilket jag också föredrar.

Det ser jag däremot som ett rätt starkt argument. Om det finns någon
slags etablerat språkbruk så bör vi följa det. I vilket sammanhang
ses förresten ordet "lokal" använt när man kör Solaris? Ger något
program ifrån sig meddelanden med det ordet?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.