Re: findutils-4.1 version 2

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-02 22:17:53

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: findutils-4.1 version 2
   Date:   Tue, 2 Jul 1996 22:17:53 +0200 (MET)
   ------

> Old-From: jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
> 
> Det är faktiskt plural. Jag säger i alla fall: "ett test", "flera test".
> Jag tittade i SAOL och där finns båda pluralformerna med "test" som
> förstahandsalternativ.

Jaha, det var neutrum! Jag tänkte utrum. Men det stämmer, ordet
finns visst med båda genusen.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.