Re: findutils-4.1 version 2

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-02 21:20:33

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
   Subject: Re: findutils-4.1 version 2
   Date:   Tue, 2 Jul 1996 20:20:33 +0100
   ------

>> # Swedish messages for findutils.
>> # Copyright (C) 1996 Free Software Foundation, Inc.
>> # Johan Linde <jl@theophys.kth.se>, 1996.
>> #
>> #, fuzzy
>> msgid ""
>> msgstr ""
>> "Project-Id-Version: findutils 4.1\n"
>
>Nu är den väl inte "fuzzy" längre?
>

Säg inte det! :-) Jo, jag ska ta bort fuzzy innan jag skickar in den.

>> "default path is the current directory; default expression is -print\n"
>> "om inget anges används aktuell katalog som sökväg och -print som uttryck\n"
>
>Om man säger "... sökväg respektive -print ..." så makerar man att
>dessa skönsvärden gäller för sökväg respektive uttryck var för sig,
>inte bara om BÅDA utelämnas.

Det gör ju ingen skada att använda "respektive" så jag ändrar.


>> "tests (N can be +N or -N or N): -amin N -anewer FILE -atime N -cmin N\n"
>> "test (N kan vara +N, -N eller N): -amin N -anewer FIL -atime N -cmin N\n"
>
>"tester" istället för "test" kanske? Du har operatorer, flaggor, och
>funktioner i plural.

Det är faktiskt plural. Jag säger i alla fall: "ett test", "flera test".
Jag tittade i SAOL och där finns båda pluralformerna med "test" som
förstahandsalternativ.

>
>> "actions: -exec COMMAND ; -fprint FILE -fprint0 FILE -fprintf FILE FORMAT\n"
>> "funktioner: -exec KOMMANDO ; -fprint FIL -fprint0 FIL -fprintf FILFORMAT\n"
>
>Det skall väl vara "-fprintf FIL FORMAT"? Det är väl två skilda
>argument till funktionen?

Det är nog alldeles riktigt. En missuppfattning av mig.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.