Re: Lite hjälp med sh-utils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-07-02 18:39:57

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: Lite hjälp med sh-utils
   Date:   Tue, 2 Jul 1996 18:39:57 +0200 (MET DST)
   ------

> 
> Här kommer lite ord och uttryck jag behöver lite hjälp med. (En massa i
> själva verket :-)
> 
> "backslash" Finns någon bra svensk översättning?

Bakåtsträck.

> 
> "backspace" Samma här som i föregående.
Bakåttecken (inte så bra)
> 
> "form feed" "frammatning"?

Tja varför inte, eller snarare frammatningstecken, men nu blev det långt.

> "STRING : REGEXP  anchored pattern match of REGEXP in STRING" Vad menas
> med "anchored"?

Att REGEXP måste stämma i början på STRING. ^ är undeförstått i REGEXP. Ex:
	"hejsan" : "h.*a"	-> OK.
	"hejsan" : "e.*a"	-> Inte OK.
	"hejsan" : ".e.*a"	-> OK.
> 
> "Beware that many operators need to be escaped or quoted for shells."
> Helt nollställd på sista biten!

Gaaah, kommer inte på nåt!

> 
> "lexicographical" Kommer inte på nå bra..

Det finns faktisk ett svenskt ord som heter lexikografisk, fast hur mycket
det används är en annan fråga.

> "flushed" Rensad?

Spolad?

> "disable"
> 
> "enable" "gör något möjligt/omöjligt" blir litta långt, tycker jag.

Hmm, beror lite på i vilket sammanhang de förekommer.

> "path `%s' contains nonportable character `%c'" Förstår inte ved
> "unportable" betyder här.

Inte ett tecken som ingår i POSIX portable character set.

> 
> "verbose" Tja, hur översätter man detta?

Pratglad?


	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.