Re: Swedish grep

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-30 02:47:15

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: Swedish grep
   Date:   Sun, 30 Jun 1996 02:47:15 +0200 (MET)
   ------

> Hi, people. I just wanted to let you know that I listed Thomas Olsson for
> Swedish grep, hoping this is correct with the team. Keep happy, all!

Betyder det att du Thomas fått bekräftat nu att ditt avstående
(disclaimer) blivit registrerad, så att du kunnat skicka in din
Jag och Jan hade ju olika erfarenheter, och om folk frågar i framtiden
kan det vara bra att veta.


Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.