Re: findutils-4.1

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-29 12:21:36

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Göran Uddeborg" <göran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: findutils-4.1
   Date:   Sat, 29 Jun 1996 12:21:36 +0200 (MET)
   ------

> Date: Sat, 29 Jun 1996 01:55:23 +0200
> Old-From: Tomas Gradin <tg@bosun.bm.lu.se>
> 
> >#: find/parser.c:607
> >msgid ""
> >"default path is the current directory; default expression is -print\n"
> ...
> >"om inget anges används aktuell katalog som sökväg, och uttrycket -print\n"
> >"uttrycket kan bestå av:\n"
> 
> Nä, det här blev inte bra. "Och" används här som en konjunktion, och då måste 
> det som följer vara en sats. "Uttrycket -print...vad?"
> 
> Jag föreslår:
> 
> "normalt används aktuell katalog som sökväg, tillika används uttrycket 
> -print\n"

Så att du har lite att välja på, här kommer ett förslag till:

	om inget anges används aktuell katalog som sökväg respektive -print
	som uttryck

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.