Re: findutils-4.1

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-29 14:29:23

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
   Subject: Re: findutils-4.1
   Date:   Sat, 29 Jun 1996 13:29:23 +0100
   ------

Man tackar för alla kommentarer. Här är mina kommentarer till några av
kommentarerna. Jag har klippt och klistrat lite och buntat ihop kommentarer
om samma sak.

/Johan

> > #: find/parser.c:607
> > msgid ""
> > "default path is the current directory; default expression is -print\n"
> > "expression may consist of:\n"
> > "operators (decreasing precedence; -and is implicit where no others are given):\n"
> > "   ( EXPR ) ! EXPR -not EXPR EXPR1 -a EXPR2 EXPR1 -and EXPR2\n"
> > msgstr ""
> > "om inget anges används aktuell katalog som sökväg, och uttrycket -print\n"
> 
> Kanske ta bort kommat? Verkar som om "..-print" inte hör till "om inget
> anges..." annars. Dessutom borde väl det heta "om inget annat anges..."
> 
> Nä, det här blev inte bra. "Och" används här som en konjunktion, och då måste 
> det som följer vara en sats. "Uttrycket -print...vad?"
> 
> Jag föreslår:
> 
> "normalt används aktuell katalog som sökväg, tillika används uttrycket 
> -print\n"
> Så att du har lite att välja på, här kommer ett förslag till:
> 
>     om inget anges används aktuell katalog som sökväg respektive -print
>     som uttryck

Jag svarvar ihop något i stil med det sista förslaget.

> > "uttrycket kan bestå av:\n"
> > "operatorer (avtagande prioritetsordning; -and underförstås när ingen anges):\n"
> > "   ( UTTR ) ! UTTR -not UTTR UTTR1 -a UTTR2 UTTR1 -and UTTR2\n"
> 
> Jag översatte "operators" med "operander". Samma sak igen angående "...
> om inget anges"
> 
> Men är inte det olika saker, åtminstone i det här fallet? Operatorn
> opererar på en eller flera operander. I "2 + x" är "+" operator och
> "2" och "x" operander.

Håller med om den senaste analysen. Jag slog upp "operator" i 
Nationalencyklopedin och där står det "...Ordet används också för en symbol 
som betecknar en operation, t.ex. plustecknet för addition".

> 
> > #: find/parser.c:1028
> > msgid "invalid mode `%s'"
> > msgstr "felaktig rättighet \"%s\""
> 
> En detalj bara: Jag skulle översätta "ogiltig rättighet..."
> 

Jag är beredd att byta "felaktig" till "ogiltig" överallt om ingen annan
protesterar.

> > #: find/parser.c:1452
> > #, fuzzy
> > msgid "warning: unrecognized escape `\\%c'"
> > msgstr "varning: okänt ?? \"\\%c\""
> > # Det står still. Vad heter escape på svenska?
> 
> I gettext använde jag "C kontrollsekvenser" vilket jag inte är speciellt
> nöjd med (escape och escape sequence används båda).
> 
> Bättre förslag mottages tacksamt!
> 
> Det föreslogs en gång att man skulle översätta "escape
> sequence" med "flyktföljd". Hade det slagit hade det nog varit ok,
> men det har det ju inte precis gjort. Jans "kontrollsekvens" är bästa
> förslaget hittills.
> 
> Oops, det var en _bra_ fråga! Nästan i klass med "default" :-) Hmm, låt se, 
> SIS har en officiell översättning, om jag nu bara kunde hitta rätt papper.. 
> Hmm. Äsch! The word escapes me :-)

Jag använder kontrollsekvens tills någon hittar ett bättre ord.

> > #: find/pred.c:1379
> > msgid "%s stopped by signal %d"
> > msgstr "%s stoppad av signalen %d"
> 
> Stoppades, kanske?
> 

Stoppades är helt klart bättre.

> > #: find/pred.c:1386
> > msgid "%s terminated by signal %d"
> > msgstr "%s avslutad av signalen %d"
> 
> Här kommer det väl ett nummer, så det borde vara "... av signal %d"
> (se ordlistan).

Riktigt. Jag ändrar.

> 
> > #: xargs/xargs.c:525
> > msgid "unmatched %s quote"
> > msgstr "omaka %s citattecken"
> 
> Heter väl "citationstecken"?

I "Svenska skrivregler" kallar man det "citattecken", men säger att det
"citattecken". Dessutom är det kortare.

> > #: xargs/xargs.c:526
> > msgid "double"
> > msgstr "dubbelt"
> > 
> > #: xargs/xargs.c:526
> > msgid "single"
> > msgstr "enkelt"
> 
> Hur används dessa två? Skulle vilja ta bort "t" i slutat på "enkelt" och
> "dubbelt", om uttrycken inte används på något speciells sätt.
>

Det är citattecknet ovan som är enkelt eller dubbelt.

> 
> > #: xargs/xargs.c:844
> > msgid "%s: terminated by signal %d"
> > msgstr "%s: avslutad av signalen %d"
> 
> "Avslutades"?
>

Jag ändrar.

> >#: xargs/xargs.c:840
> >msgid "%s: exited with status 255; aborting"
> >msgstr "%s: avslutade med status 255; avbryter"
> 
> Borde det inte vara "avslutades", alt. "slutade"? Jag tycker det låter fel att 
> använda "avsluta" intransitivt. Man avslutar _något_, eller så slutar man.
> 

Hmm, jag väljer "avslutades".

> > #: xargs/xargs.c:871
> > msgid "%s: invalid number for -%c option\n"
> > msgstr "%s: felaktigt tal till flaggan -%c\n"
> 
> Tycker "siffra" passar bättre. Dessutom tykcer jag inte "flaggan" ska
> vara bestämd (om du förstår vad jag menar).
> 
Enligt ordlistan ska "flaggan" vara bestämd. Dessutom tycker jag själv att 
det låter bäst så. :-)

> Här vill jag protestera. Flaggorna det rör sig om följs av ett TAL
> eller ANTAL, som kan bestå av FLERA SIFFROR.
> 
> Hmm, "felaktigt värde"?

Jag håller fast vid "tal".

> 
> > #: xargs/xargs.c:824
> > msgid "error waiting for child process"
> > msgstr "fel vid väntandet på avkomlingsprocess"
> 
> Barnprocess?
> 
> Vad sags om "dotterprocess", analogt med sadana saker som dotterbolag etc.
> 
> Vi kom väl överens om att det hette barnprocesser häromveckan, men jag
> gillade verkligen förslaget med dotterprocesser.
> 
> Ja, vi kom överens om barnprocess. Som vanligt var det viktigaste
> argumentet att det var etablerat språkbruk.
> 
> Hähä, där var den ja :-) Vi skrotade "avkomling" tidigare, men förslaget någon 
> kom med om "dotterprocess" tycker jag är helbra!

Jag blandade tydligen ihop begreppen från förra veckans diskussion. 
Jag ändrar till "barnprocess" eftersom det tydligen är etablerat språkbruk,> JL> #: find/parser.c:1209
> JL> msgid "invalid -size type `%c'"
> JL> msgstr "felaktigt tecken \"%c\" för -size"
> 
> Det känns tungt. Man kanske skulle skippa att ha med "-size"
> ordagrant. T.ex.
>     felaktig storlekstyp "%c"
> eller något motsvarande.    
> 
> "felaktig typ \"%c\" för -size"
> 

Jag väljer "felaktig typ \"%c\" för -size"

> JL> #: find/tree.c:220
> JL> msgid "Normalized Eval Tree:\n"
> JL> msgstr "Normerat evalueringsträd:\n"
> 
> I den matematiska lingvistiken (en gren av logiken), där träd hör
> hemma, brukar man säga normaliserad. Uppriktigt sagt vet jag inte
> varför. Vad känner ni andra för de olika orden?
> 
> Även i andra sammanhang, t.ex. databaser talar man om normalisering.
> Anledningen, tja, det handlar om att att man går till en NORMALform.
> Jag gissar att man talar om normalformer även i lingvistiken, och då
> måsta man ju säga normalisera.

Jag tänkte på matematikens "normerad vektor" när jag valde ordet "normera",
men jag ändrar till "normalisera".

> JL> #: find/util.c:95
> JL> msgid "oops -- invalid default insertion of and!"
> JL> msgstr "hoppsan -- \"and\" kan inte sättas in!"
> 
> Det kan få användaren att tro att hon har satt in ett felaktigt "and"
> själv. Jag föreslår något i stil med "kan inte sättas in där
> konjunktion saknas", fast då måste man kanske definiera konjunktion.
> 
> Vi kommer till det rolika ordet "default" igen. Här skulle jag
> föreslå något i stil med
>     hoppsan -- felaktigt automatiskt insatt "and"
> 

Det sista förslaget är inte så dumt.

> JL> #: xargs/xargs.c:663
> JL> msgid "can not fit single argument within argument list size limit"
> JL> msgstr "får inte plats med ett enda argument inom gränsen för argumentlistans storlek"
> 
> "ett enda" bör nog vara "ett enstaka" för att inte tolkas som "ett endaste".
> 

Jag kikade lite i källkoden och tolkade det som "ett endaste".
Kommentaren före procen lyder
/* Add ARG to the end of the list of arguments `cmd_argv' to pass
  to the command.
  LEN is the length of ARG, including the terminating null.
  If this brings the list up to its maximum size, execute the command. */

och kodsnutten som ger felmeddelandet ser ut så här
   if (cmd_argv_chars + len > arg_max)
    {
     if (initial_args || cmd_argc == initial_argc)
      error (1, 0, "can not fit single argument within argument list size limit");


> 
> > #: xargs/xargs.c:277
> > msgid "environment is too large for exec"
> > msgstr "omgivningen är för stor för exec"
> 
> "environment" borde vi nog ha med i ordlistan. Jag har sett "miljö"
> användas både under Unix och Windoze, så jag skulle föreslå det.
>               ^^^^^^^
                Mac rules! :-)

"Miljö" känns helt rätt.

> 
> 
> >#: find/parser.c:1173
> >msgid "invalid null argument to -size"
> >msgstr "felaktigt tomt argument till -size"
> 
> Jag föreslår "tomt argument till -size ogiltigt". Egentligen är originalet 
> tvetydigt; är det ett ogiltigt tomt argument eller är det ogiltigen ett tomt 
> argument?

Jag tolkar det som att det är ogiltigt att ge ett tomt argument till -size,
så ditt förslag känns riktigt bra.

> 
> 
> >#: find/parser.c:1498
> >msgid "warning: unrecognized format directive `%%%c'"
> >msgstr "varning: okänd formatanvisning \"%%%c\""
> 
> Hmm, varför inte "direktiv"? Iofs. inget större fel på "anvisning", jag bara 
> undrar över ordbytet.
> 

Jag tyckte "anvisning" lät svenskare på något sätt.

> >#: find/pred.c:1367
> >msgid "error waiting for %s"
> >msgstr "fel vid väntandet på %s"
> 
> Uff. Jag gillar inte sånt här, men kommer inte heller på något bättre :-)
> 

Inte jag heller. Det enda jag kom på var "fel när jag väntade på %s", men
det låter så personligt på något sätt.Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.