Re: "Jag kräver tar" (var Re: ordlista)

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-20 13:07:30

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.bm.lu.se>
   Subject: Re: "Jag kräver tar" (var Re: ordlista) 
   Date:   Thu, 20 Jun 1996 13:07:30 +0200
   ------


>option xx requires an argument     flagga xx behöver ett argument

Helt OK.

>option xx doesn't allow an argument   flagga xx tar inget argument

Då anför jag betydelseskillnaden att "tillåter inget" och "tar" är två vitt 
skilda saker.

Varför står det inte "doesn't take" i originalet, om det är "tar" de menar?

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.