Re: "Jag kräver tar" (var Re: ordlista)

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-20 20:23:53

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: "Jag kräver tar" (var Re: ordlista)
   Date:   Thu, 20 Jun 1996 20:23:53 +0200 (MET)
   ------

> Old-From: Tomas Gradin <tg@bosun.bm.lu.se>
> 
> >option xx doesn't allow an argument   flagga xx tar inget argument
> 
> Då anför jag betydelseskillnaden att "tillåter inget" och "tar" är två vitt 
> skilda saker.
> 
> Varför står det inte "doesn't take" i originalet, om det är "tar" de menar?

Som påpekats förut går det inte ut på att göra en ordagrann
låter naturlig på svenska. Du protesterar inte mot att vi använt
"inget" istället för "inte ett" som hade varit en mer ordagrann


Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.