Re: "Jag kräver tar" (var Re: ordlista)

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-20 18:37:48

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Thomas Olsson <d95to@efd.lth.se>
   Subject: Re: "Jag kräver tar" (var Re: ordlista) 
   Date:   Thu, 20 Jun 1996 18:37:48 +0200
   ------

> >option xx doesn't allow an argument   flagga xx tar inget argument
> 
> Då anför jag betydelseskillnaden att "tillåter inget" och "tar" är två vitt
> skilda saker.
> 
> Varför står det inte "doesn't take" i originalet, om det är "tar" de menar?

Jag håller med dig att det inte borde vara "tar", men i sammanhanget
blir betydelsen samma, om än inte ordagran. Du föreslog (Tomas) tidigare
"accepterar" och det tyckte fler var sämre. Om man skulle "bråka" om
"tillåter", skulle det säkert bli samma resultat. (Personligen gillar
jag "accepterar":-)

Som jag började med, tycker jag det är viktigare att vi är konsekventa,
än att alla kör sin egen "favorit".

/Thomas

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.