Re: Bestä md artikel

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-08 22:54:50

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Gö ran Uddeborg <gvran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: Bestä md artikel
   Date:   Sat, 8 Jun 1996 22:54:50 +0200 (MET)
   ------

>   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.wblab.lu.se>
> 
> Jag har nu kommit fram till följande regel (läs hela innan du svarar):

Jag kan inte riktigt hålla med dig, men det är väl dags att försöka
finna en kompromiss, och vi som gillar obestämd form verkar ju vara
färre. Jag för in dina skrivregler i ordlistan, och ändrar mina
översättningar i fileutils.

> ...grupp D
> ...flaggan -X

Subtil skillnad där mellan "D" och "-X".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.